MTC:s ISP-kommitté

Alla nyregistrerade doktorander ska hålla ett seminarium och presentera sitt doktorandprojekt och individuella studieplan (ISP). ISP-kommittén, som deltar vid detta seminarium, diskuterar därefter projektet med studenten tillsammans med handledaren, och ger återkoppling och ytterligare förslag.

Ordförande

Francesca Chiodi

Professor
Chiodi
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Vice ordförande

Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Administratör/samordnare

Gabriella Ondiege

Utbildningsadministratör
Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Övriga medlemmar

Pia Dosenovic

Forskarassistent
Westerberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Margareta Wilhelm

Senior forskare
Wilhelm
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Martin Rottenberg

Professor
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Lisa Westerberg

Senior forskare
Westerberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Claudia Kutter

Senior forskare
Kutter
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Vicente Pelechano Garcia

Senior forskare
Pelechano
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Doktorandrepresentant

VA
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-31