MSA - MTC:s studentförening

Studentföreningen är en mötesplats för alla doktorander vid MTC. Möten hålls ungefär två gånger per termin.

Vad är MSA?

MSA representerar doktorander i olika råd och nämnder. Dessa grupper möts i regel en gång i månaden, vilket innebär att vi doktorander får information om vad som är på gång och kan vara med och påverka olika beslut som fattas.

MSA:s möten

Våra möten syftar till att sprida viktig information till doktorander vid MTC. Det kan handla om finansiella eller organisatoriska frågor, men vi ordnar även sociala aktiviteter. För att få så uppdaterad information som möjligt, bjuds ofta nyckelpersoner in till våra möten för att ta del av våra diskussioner.

Kommande möten

Vad har MSA gjort tidigare?

MSA startade 2001. Under de senaste åren har vi representanter i olika råd på MTC.

Kontakta MSA

Har du en fråga du vill lyfta? Eller vill du ta del av de senaste nyheterna? Hör av dig till oss.

E-post: studentassociation@mtc.ki.se

Ordförande