STOP Leg Clots

STOP Leg Clots - en multinationell multicenterstudie för att undersöka om tillägg av mekanisk blodproppshämning via sk. intermittent pneumatisk muskelkompression vid underbensimmobilisering efter hälseneruptur eller fotledsfraktur kan minska risken för blodproppsbildning och stimulera läkningen. Vi har uppnått ett stort delmål i studien genom att redan 500 patienter har inkluderats, men vi har fortfarande många kvar att inkludera.