Skip to main content

STOP Leg Clots

STOP Leg Clots - en nationell multicenterstudie för att undersöka om tillägg av mekanisk blodproppshämning via sk. intermittent pneumatisk muskelkompression vid underbensimmobilisering kan minska risken för blodproppsbildning och stimulera läkningen.