RECapp

REcovery After Cancer Application - RECapp

RECapp-logotype

Detta projekt syftar till att minska sjukdoms- och behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten hos patienter som behandlats för matstrups- eller magsäckscancer. Dessa patienter har dålig överlevnadschans och en stor operation krävs oftast för chans till bot. Efter operationen är återhämtningen lång, besvärlig och ofullständig, och livskvaliteten är nedsatt. Därför är det viktigt att finna åtgärder som förbättrar dessa patienters livskvalitet. Vår forskningsgrupp har sedan många år ett nära samarbete med patienter som behandlats för dessa tumörer och de betonar behovet av individanpassat stöd efter behandlingen. 

I samverkan med samarbetspartners i hela Sverige (som sjukhusen, patientorganisationen, kvalitetsregistret och vårdprogramsgruppen) kommer vi nu testa och utvärdera en nyligen utvecklad och individanpassad mobilapplikation (RECapp –REcovery After Cancer Applikation) där patienter som behandlats monitoreras i hemmet avseende symtom och guidas till egenvård alternativt kontakt med sjukvården.

Projektet kan ge ett genombrott med modern och individanpassad uppföljning av patienter som ska återhämta sig efter operation för matstrups- eller magsäckscancer. Förbättrad rehabilitering genom att öka patienters egenvård skulle också minska belastningen på sjukvården. 

Kontakt

Om du har frågor om projektet kontakta Marta Lason.

Marta Lason

Projektledare

Ansvarig forskare: Professor Pernilla Lagergren

Lilian Pagrot
2024-02-07