Skip to main content

PA-studien

Physical Activity study. Studien startade  2016 och beräknas vara klar våren 2020 då 160 deltagare inkluderats.

Matstrupscancer

Den kurativt syftande behandlingen av matstrupscancer innefattar omfattande kirurgi som ofta åtföljs av långsam och ofullständig återhämtning. Viktnedgång med förlust av muskelstyrka och muskelmassa samt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet, minskad fysisk aktivitet och minskat matintag är dominerande problem under den långa återhämtningsfasen hos personer som genomgått operationen.

Syftet med PA-studien

Syftet med PA studien är att minska ofrivillig muskelförlust hos dem som har genomgått operation av cancer i matstrupen. PA studien undersöker om styrketräning och fysisk aktivitet kan öka muskelmassan och muskelstyrkan.

Deltagare

Alla patienter i Sverige som opererats för matstrupscancer och deltar i OSCAR studien inbjuds att delta i en träningsintervention. Av de som väljer att delta lottas hälften slumpvis till ett 12-veckor långt fysiskt styrketräningsprogram som innebär att genomföra 5 muskelstärkande aktiviteter i hemmet två gånger i veckan. De muskelstärkande aktiviteterna tar ungefär 15-20 minuter att genomföra och demonstreras av forskningssjuksköterskan under besöket. Programmet innebär även att följa en rutin av pulshöjande aktiviteter som promenader, jogging och cykling upp till 150 minuter i veckan. Den andra hälften fungerar som kontrollgrupp och får konventionell rehabilitering och uppföljning.

Vi mäter kroppssammansättning via en våg, muskelstyrka med 2 olika test och livskvalitet i form av självrapporterade enkäter som deltagarna fyller i. Alla deltagare får en accelerometer (stegräknare) som används för stegräkning per dag, distans, aktiv tid och kalori- och fettförbränning. Man får även dokumentera matintag vid 6 tillfällen i en matdagbok.

Personliga telefonkontakter tas varje vecka för uppföljning med justering av motstånd i styrketräningen vid behov samt kontroll av följsamhet till interventionen.

Uppföljning

Efter avslutad intervention (12 veckor) genomför en uppföljning hos alla deltagare. Då inhämtas alla mätningar igen (se ovan). En långtidsuppföljning sker också 4 år efter träningsperioden hos deltagarna i båda grupperna.

Frivillighet

Deltagandet i studien är helt frivilligt och vården och behandlingen av patienten påverkas inte om man väljer att delta eller inte samt om man väljer att avbryta deltagandet.

Framtiden

Studien är den första som testar om återhämtningen hos patienter som opereras för matstrupscancer kan förbättras genom ett styrketräningsprogram. Resultaten kan komma att få stor tillämpning i sjukvården för denna patientgrupp eftersom det finns ett stort behov av åtgärder som kan förbättra patienternas egenvård och därmed livssituation. Resultaten kan även överföras till andra patientgrupper som genomgår omfattande cancerkirurgi. Detta skulle få stor betydelse för många personer samt avlasta sjukvården.

Kontakt

Om du har frågor om studien eller om du som patient inte blivit kontaktad och önskar delta i studien är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator Karin Vikström.

Ansvarig forskare: Professor Pernilla Lagergren, pernilla.lagergren@ki.se

Karin Vikström

Projektkoordinator
08-5248410
K1.MMK.Kirurgisk vårdvetenskap
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Träningsvideo för dig som deltar i fysiska aktivitetsstudien (PA-studien) efter operation av matstrupscancer.

I den här videon kommer du se alla de övningar som du fick förklarade för dig under ditt besök med forskningssjuksköterskan. Du hittar även tips på hur du kan göra övningarna tyngre om du tycker att de är för lätta.