BAMBA - Behandla Adhd med MagBakterier

Syftet med vår forskning är att undersöka tarmflorans roll vid ADHD och att utröna om behandling med kosttillskott i form av fibrer och mjölksyrabakterier påverkar symtom och daglig funktion.

Vi har genomfört en randomiserad placebo-kontrollerad prövning i Stockholm för att få preliminära svar på dessa frågor. För objektiva mått på eventuella effekter bestämmer vi tarmfloran med avseende på både bakterier, svamp och virus, och vi mäter immunaktivitet och metaboliter av tarmfloran i blod och urinprover. Som stöd för våra fynd görs liknande prövningar i projektet Eat2BeNice, ett EU-finansierat projekt med prövningar i tre länder. Målet med vår forskning är att medverka till evidensbaserad kost-rådgivning för personer med ADHD.  

Beskrivning av studien som genomfördes i Stockholm och det resultat vi hittills funnit

I studien som genomfördes i Stockholm deltog 99 barn och 149 vuxna med en ADHD diagnos genom besök på PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri eller Norra Stockholms Psykiatri vid St Eriksplan i Stockholm. Deltagarna tog ett kosttillskott bestående av Synbiotic 2000 eller placebo varje dag under 9 veckor. Vilken av de två behandlingarna deltagaren fått slumpades fram och var okänt för deltagare och behandlande personal. Deltagarna fyllde i enkäter om sina symtom och matvanor vid studiestart och efter de 9 veckorna. Vid dessa tillfällen lämnade deltagarna också blodprov, urinprov och avföringsprov.

Eftersom symtombild kan se olika ut mellan barn och vuxna analyserade vi resultatet för barn och vuxna separat. Resultatet visade att hos både barn och vuxna minskade ADHD symtomen lika mycket för dem som fick placebo som för dem som fick Synbiotic 2000. Med andra ord så hade inte Synbiotic 2000 någon effekt på hyperaktivitet, impulsivitet eller ouppmärksamhet. Men, Synbiotic 2000 minskade barnens autistiska drag mer än vad placebo gjorde, speciellt begränsande, repetitiva och stereotypa beteenden och intressen. Synbiotic 2000 minskade också svårigheter med känslohantering hos vuxna mer än vad placebo gjorde. I blodet mättes grad av inflammation. Ca hälften av deltagarna hade vid starten något högre nivåer av en viss typ av inflammation. Hos barn minskade den inflammationen av Synbiotic 2000, och hos vuxna minskade inflammationen både av placebo och Synbiotic 2000. Preliminära resultat tyder på att minskningen i inflammation delvis berodde på ämnen, sk kort-kedjade fettsyror, som bakterier producerar i tarmen och som lätt passerar ut i blodet. Tidigare internationell forskning har visat att halten av dessa kort-kedjade fettsyror är viktig för tarmen, blodkärlen och hjärnan.

Att kosten och tarmfloran kan påverka vissa beteenden och vissa typer av inflammation är känt sedan tidigare internationell forskning med framförallt möss och råttor. Likaså har flera studier visat att Synbiotic 2000 minskar risken för infektioner och inflammationer vid svåra kirurgiska ingrepp. Detta är dock första studien av effekt av en probiotisk produkt för personer med ADHD. Analyserna av proverna från denna studie pågår fortfarande för att öka förståelsen av varför Synbiotic 2000 minskade autistiska drag hos barn och förbättrade känsloreglering hos vuxna i denna studie. Det behövs också ytterligare studier med fler deltagare som bekräftar de studieresultat vi har innan man kan klarlägga att det vi sett stämmer utanför denna studie. Detaljerad studiebeskrivning och resultat finns i listan av texter nedan. Alla resultat är alltid på gruppnivå. Vi visar aldrig några data från en enskild studiedeltagare.

Länkar till studiebeskrivning och resultat

Inflammatory biotype of ADHD is linked to chronic stress: a data-driven analysis of the inflammatory proteome.
Schnorr I, Siegl A, Luckhardt S, Wenz S, Friedrichsen H, El Jomaa H, Steinmann A, Kilencz T, Arteaga-Henríquez G, Ramos-Sayalero C, Ibanez-Jimenez P, Rosales-Ortiz SK, Bitter I, Fadeuilhe C, Ferrer M, Lavebratt C, Réthelyi JM, Richarte V, Rommelse N, Ramos-Quiroga JA, Arias-Vasquez A, Resch E, Reif A, Matura S, Schiweck C
Transl Psychiatry 2024 Jan;14(1):37

Bacterial gut microbiome differences in adults with ADHD and in children with ADHD on psychostimulant medication.
Stiernborg M, Debelius JW, Yang LL, Skott E, Millischer V, Giacobini M, Melas PA, Boulund F, Lavebratt C
Brain Behav Immun 2023 May;110():310-321

Effects of a Synbiotic on Plasma Immune Activity Markers and Short-Chain Fatty Acids in Children and Adults with ADHD-A Randomized Controlled Trial.
Yang LL, Stiernborg M, Skott E, Xu J, Wu Y, Landberg R, Arefin S, Kublickiene K, Millischer V, Nilsson IAK, Schalling M, Giacobini M, Lavebratt C
Nutrients 2023 Mar;15(5):

Lower plasma concentrations of short-chain fatty acids (SCFAs) in patients with ADHD.

Yang LL, Stiernborg M, Skott E, Gillberg T, Landberg R, Giacobini M, Lavebratt C.J Psychiatr Res. 2022 Dec;156:36-43. doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.09.042. Epub 2022 Sep 28.PMID: 36228390 

Effects of a synbiotic on symptoms, and daily functioning in attention deficit hyperactivity disorder - A double-blind randomized controlled trial.

Skott E, Yang LL, Stiernborg M, Söderström Å, Rȕegg J, Schalling M, Forsell Y, Giacobini M, Lavebratt C.Brain Behav Immun. 2020 Oct;89:9-19. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.056. Epub 2020 Jun 1.

Proinflammatory mediators and their associations with medication and comorbid traits in children and adults with ADHD.

Yang LL, Stiernborg M, Skott E, Söderström Å, Giacobini M, Lavebratt C.Eur Neuropsychopharmacol. 2020 Nov 4:S0924-977X(20)30914-7. doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.10.005.

Early exposure to antibiotic drugs and risk for psychiatric disorders: a population-based study.

Lavebratt C, Yang LL, Giacobini M, Forsell Y, Schalling M, Partonen T, Gissler M.Transl Psychiatry. 2019 Nov 26;9(1):317. doi: 10.1038/s41398-019-0653-9.PMID: 31772217

Enteric short-chain fatty acids promote proliferation of human neural progenitor cells.

Yang LL, Millischer V, Rodin S, MacFabe DF, Villaescusa JC, Lavebratt C.J Neurochem. 2020 Sep;154(6):635-646. doi: 10.1111/jnc.14928. Epub 2019 Dec 18.PMID: 31784978

Exploring the gut-brain axis in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Liu Yang

Tarmens och hjärnans kommunikation – Tarm-hjärna-axeln, gästkrönika av Catharina Lavebratt och Miranda Stiernborg, webbplats stigbengmark.com

Finansiering

Studien stöds finansiellt av Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Bo och Ulla Lundevall, Ekhagastiftelsen, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB och China Scholarship Council.

Teamet leds av: Catharina Lavebratt

Medverkande inom Translationell psykiatri-gruppen: 

Profile image

Elin Skott

Doktorand
Lilian Pagrot
2024-06-19