Nyheter ALASCCA

ALASCCA Research Platform - ARP

Development of precision guided treatment in patients with colorectal cancer. 

Patienter kvar att randomisera: 0

Nu är patient no 600 randomiserad i ALASCCA, och vi har därmed nått vårt inkluderingsmål – fantastiskt bra jobbat! Det blev Viborg i Danmark som randomiserade patient nummer 600. Stort grattis!

I och med detta stänger screeningen för nya patienter inom studien och inga ytterligare patienter skall således tillfrågas om deltagande från och med nu. Däremot är det viktigt att arbetet med nyligen och redan tillfrågade och screenade ALASCCA-patienter fortsätter som vanligt. Blodprover ska tas, vävnadsprover skickas och om mutation så randomiseras även dessa patienter, dock senast 2021-08-31. Detta kommer innebära att vi slutgiltigt kommer hamna på cirka 620 randomiserade patienter inom studien vilket är en fördel med tanke på några få felinkluderingar mm vid studiens start.

Patienter som är randomiserade till studieläkemedel fortsätter som vanligt i studien och följs via eCRFs visits och med fortsatta byten av studieläkemedel. Viktigt för dessa är förstås att nu hålla upp motivationen att fortsätta med studieläkemedel hela uppföljningstiden ut.

OBS! för de site som är med i CITCCA fortsätter inklusionen i CITCCA, separat information om detta kommer.

Nyhetsbrev

Protokoll

Länkar projektbeskrivning

Vetenskapsrådet, projektbeskrivning SWECRIS

National Institutes of Health, Clinical trials gov, study record

Artiklar i media

Radiumhemmets forskningsfonder 2016-05-19

Värktablett som kan rädda liv

Artikel på Radiumhemmetsforskningsfonder.se

Cancerfonden 2015-12-11
Gamla mediciner prövas mot cancer
Kan några av våra vanligaste mediciner mot huvudvärk och höga blodfetter skydda mot att cancern kommer tillbaka? Det testas nu bland svenska patienter som opererats för bröst- respektive tarmcancer.

Dagens Medicin 2015-03-18
Värktablett ska testas som skydd mot cancer
Flera studier har pekat på att acetylsalicylsyra, asa, i låg dos kan skydda mot cancer. Ännu används dock inte läkemedlet mot någon cancerform i klinisk rutin, men det kan en ny svensk studie ändra på.

Lilian Pagrot
2024-05-15