Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Den globala diabetesepidemin 3122 Återkommer vartannat år

Experimentella tekniker vid studie av metabola och endokrina tillstånd 3121 Återkommer årligen

Genomik för sällsynta sjukdomar 2981 Återkommer årligen

Multi modality imaging in oncology 2940

Psykiatrisk genetik 3222 Återkommer vartannat år. Går ej HT21

Study Design in Clinical Research 2980 Återkommer årligen

Träning som ett medel att förebygga och behandla metabola sjukdomar 1790 Återkommer vart 4-5:e år

Vascular Cell Biology 1544

 

Forskarutbildningskurser vid KI

Kurskatalog KI