ALASCCA - en nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

ALASCCA - En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. Studien är nationellt heltäckande och samtliga patienter med lokaliserad tjock- och ändtarmscancer i Sverige kan komma att erbjudas att delta i studien.