Administration MMK

Administrativ chef

Therese Kindåker

Administrativ chef
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Chefsassistent

Chatrin Lindahl

Chefsassistent
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ekonomi

Anna Allenbert

Ekonomihandläggare
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Elinor Petersson

Redovisningsansvarig
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marietta Vaseghi

Ekonomiadministratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

HR

Camilla Ketonen

HR-partner
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ann-Britt Wikström

Handläggare
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Information/kommunikation

Lilian Pagrot

Informatör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

IT-support

Jan-Erik Kaarre

IT-ansvarig
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Patrik Strömberg

IT-tekniker
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Studieadministration

Forskarutbildning

Ann-Britt Wikström

Handläggare
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Grund- och forskarutbildning

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Arkivarie

Michael Rosendahl

Arkivarie, tjänsten är fördelad på tre institutioner MMK, KBH och Onkpat
Administration
LP
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2023-09-06