Skip to main content

Administration MMK

Administrativ chef

Therese Kindåker

Administrativ chef
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Chefsassistent

Amalia Kewenter

Administratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ekonomi

Britt-Marie Witasp

Redovisningsansvarig
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Elena Fridholm

Ekonomiadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Elinor Petersson

Ekonomihandläggare (föräldraledig)
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Elizabeth Elvbo

Ekonomiadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare (föräldraledig)
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marietta Vaseghi

Ekonomiadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Information/kommunikation

Lilian Pagrot

Informatör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

IT-support

Jan-Erik Kaarre

IT-ansvarig
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Zebastian Ahlberg

IT-tekniker
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Studieadministration

Forskarutbildning

Ann-Britt Wikström

Handläggare
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Grundutbildning

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Evelina Svensson

Utbildningsadministratör
K1.Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Arkivarie

Michael Rosendahl

Arkivarie, tjänsten är fördelad på tre institutioner MMK, KBH och Onkpat
K6.Administration