Lungmedicin

Forskning inom lungmedicin fokuserar på inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna, lungparenkym och lungcancer.
Nyckeln till framgång ligger i ett nära samarbete mellan erfarna läkare som möter patienter och ett välutrustat laboratorium som ligger nära kliniken.

Forskningsområden Seniora forskare

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - Magnus Sköld, Åsa Wheelock

Idiopatisk lungfibros - Magnus Sköld

Proteomik - Åsa Wheelock

Sarkoidos - Johan Grunewald, Anders Eklund, Jan Wahlström

Rökinducerad autoimmunitet - Jan Wahlström

Avdelningschef

Johan Grunewald

Professor
Grunewald
K2 Medicin, Solna

Forskargrupper

Professor Johan Grunewald

Professor Magnus Sköld

Docent Åsa Wheelock

Senaste publikationer

A Gene–Environment Interaction Between Smoking and Gene polymorphisms Provides a High Risk of Two Subgroups of Sarcoidosis

Natalia V. Rivera, Karina Patasova, Susanna Kullberg, Lina Marcela Diaz-Gallo, Tomoko Iseda, Camilla Bengtsson, Lars Alfredsson, Anders Eklund, Ingrid Kockum, Johan Grunewald & Leonid Padyukov 
Nature, Scientific Reports volume 9, Article number: 18633 (2019PMID:31819081

Medarbetare

Mahmoud Al-Majdoub, Postdok

Pernilla Darlington Lidin, Leg.läkare, Med.dr

Anders Eklund, Leg.läkare, Professor emeritus 

Giovanni Ferrara, Leg.läkare, Docent

Jing Gao, Med.dr, postdok

Flavia Greiffo, Postdok

Johan Grunewald, Leg.läkare, Professor 

Reza Karimi, Leg.läkare, Med.dr

Susanna Kullberg, Leg.läkare, Med.dr

Chuan-Xing Li (Tracy), Senior postdok

Natalia Sifaki Rivera, Postdok

Magnus Sköld, Leg.läkare, Professor 

Jan Wahlström, Leg.läkare, Docent 

Åsa Wheelock, Docent 
 

Doktorander 

Huvudhandledare Johan Grunewald:

Joanna Werner

Emil Wiklundh Ph.D 11 juni 2021

Huvudhandledare Magnus Sköld:

Ioanna Kotortsi

Melvin Pourbazargan 

Ida Belo

Dimitrios Kalafatis

Huvudhandledare Åsa Wheelock:

Marika Ström

Benedikt Zöhrer
 ​

Teknisk & administrativ personal  

Maria Ahlsén, PhD, nationell koordinator BronchoScapis 

Heléne Blomqvist, Forskningssköterska 

Lisa Carlson, Forskningssjuksköterska, nationell kordinator IPF-registret 

Margitha Dahl, Forskningssjuksköterska 

Benita Dahlberg, Biomedicinsk analytiker 

Monika Ezerskyte, Lab manager

Eva-Marie Karlsson, Administratör 

Susanne Schedin, Forskningssjuksköterska