Skip to main content

Lungmedicin

Forskning inom lungmedicin fokuserar på inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna, lungparenkym och lungcancer.
Nyckeln till framgång ligger i ett nära samarbete mellan erfarna läkare som möter patienter och ett välutrustat laboratorium som ligger nära kliniken.

Forskningsområden Seniora forskare

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - Magnus Sköld, Åsa Wheelock

Idiopatisk lungfibros - Magnus Sköld

Proteomik - Åsa Wheelock

Sarkoidos - Johan Grunewald, Anders Eklund, Jan Wahlström

Rökinducerad autoimmunitet - Jan Wahlström

Avdelningschef

Johan Grunewald

Professor
Forskargrupp J Grunewald
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Forskargrupper

Professor Johan Grunewald

Professor Magnus Sköld

Docent Åsa Wheelock
 

Medarbetare

Olga Chuquimia, Postdoc 

Pernilla Darlington Lidin, Leg.läkare, Med.dr

Anders Eklund, Leg.läkare, Professor emeritus 

Giovanni Ferrara, Leg.läkare, Docent

Jing Gao, Med.dr, postdoc

Johan Grunewald, Leg.läkare, Professor 

Reza Karimi, Leg.läkare, Med.dr

Susanna Kullberg, Leg.läkare, Med.dr

Chuan-Xing Li (Tracy), Senior postdoc

Zdenka Navratilova, Postdoc

Magnus Nord, Leg.läkare, Adjungerad professor 

Natalia Sifaki Rivera, Postdoc

Magnus Sköld, Leg.läkare, Professor 

Jan Wahlström, Leg.läkare, Docent 

Åsa Wheelock, Docent 
 

Doktorander 

Huvudhandledare Johan Grunewald:

Joanna Strömberg Johnson

Emil Wiklundh

Huvudhandledare Magnus Sköld:

Ioanna Kotortsi

Melvin Pourbazargan 

Petra Um Bergström

Ida Pesonen

Dimitrios Kalafatis

Huvudhandledare Åsa Wheelock:

Marika Ström

Huvudhandledare Jan Wahlström:

Muntasir Abo al Hayja 

 ​

Teknisk & administrativ personal  

Maria Ahlsén, PhD, nationell koordinator BronchoScapis 

Heléne Blomqvist, Forskningssköterska 

Lisa Carlson, Forskningssjuksköterska, nationell kordinator IPF-registret 

Margitha Dahl, Forskningssjuksköterska 

Benita Dahlberg, Biomedicinsk analytiker 

Benita Engvall, Biomedicinsk analytiker, M.Sc 

Eva-Marie Karlsson, Administratör 

Charlotte Rivero, Forskningssjuksköterska 

Susanne Schedin, Forskningssjuksköterska