Skip to main content

Lungmedicin

Forskning inom lungmedicin fokuserar på inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna, lungparenkym och lungcancer.

Nyckeln till framgång ligger i ett nära samarbete mellan erfarna läkare som möter patienter och ett välutrustat laboratorium som ligger nära kliniken.

Forskningsområden

Forskningsområden Seniora forskare
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL Magnus Sköld, Åsa Wheelock
Idiopatisk lungfibros Magnus Sköld, Giovanni Ferrara
Intracellulär signalering Magnus Nord
Proteomik Åsa Wheelock
Sarkoidos Johan Grunewald, Anders Eklund, Jan Wahlström
Rökinducerad autoimmunitet Jan Wahlström

Avdelningschef

Professor

Johan Grunewald

Telefon: 08-517 751 17
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: Johan.Grunewald@ki.se

Forskargrupper

Professor Johan Grunewald

Professor Magnus Sköld

Docent Åsa Wheelock

Medarbetare

Forskare Titel Affilierad med senior forskare
Olga Chuquimia Postdoc Johan Grunewald
Pernilla Darlington Lidin Legläkare, Med.dr Johan Grunewald
Anders Eklund Leg.läkare, Professor emeritus
Giovanni Ferrara Leg.läkare, Docent Magnus Sköld
Jing Gao Med.dr, postdoc Magnus Sköld
Johan Grunewald Leg.läkare, Professor
Reza Karimi Leg.läkare, Med.dr Magnus Sköld
Susanna Kullberg Leg.läkare, Med.dr Johan Grunewald, Jan Wahlström
Chuan-Xing Li (Tracy) Senior postdoc Åsa Wheelock
Heta Merikallio Postdoc Åsa Wheelock, Magnus Sköld
Zdenka Navratilova Postdoc Johan Grunewald
Magnus Nord Leg.läkare, Adjungerad professor
Natalia Sifaki Rivera Postdoc Johan Grunewald
Magnus Sköld Leg.läkare, Professor
Jan Wahlström Leg.läkare, Docent
Åsa Wheelock Docent
Mingxing Yang Leg.läkare, senior postdoc Åsa Wheelock
Doktorander Huvudhandledare
Muntasir Abo al Hayja Jan Wahlström
Dimitrios Kalafatis ​Giovanni Ferrara
Ioanna Kotortsi Magnus Sköld
Ida Pesonen Giovanni Ferrara
Melvin Pourbazargan Magnus Sköld
Marika Ström Åsa Wheelock
Joanna Strömberg Johnson Johan Grunewald
Petra Um Bergström Magnus Sköld
Emil Wiklundh Johan Grunewald
Teknisk & administrativ personal
Maria Ahlsén PhD, nationell koordinator BronchoScapis
Heléne Blomqvist Forskningssköterska
Lisa Carlson Forskningssjuksköterska, nationell kordinator IPF-registret
Margitha Dahl Forskningssjuksköterska
Benita Dahlberg Biomedicinsk analytiker
Benita Engvall Biomedicinsk analytiker, M.Sc
Eva-Marie Karlsson Administratör
Charlotte Rivero Forskningssjuksköterska