Åsa Wheelock

Åsa Wheelock

Senior Forskare | Docent
E-postadress: asa.wheelock@ki.se
Telefon: 070-2200308
Besöksadress: Solnavägen 30, Bioclinicum Lungforskningslab, J7:30, 17174 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Lung Wheelock Å, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Åsa M. Wheelock
  Docent i experimentell lungmedicin
  Ph.D. i toxikologi och farmakologi
  Bitr. enhetschef, Enheten för lungmedicin

Forskningsbeskrivning

 • Läs om vår forskargrupp på engelska här [1]
  [1] https://staff.ki.se/people/asa-wheelock

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell lungmedicin, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI