Proteomik

Systembiologi - en genväg till att lösa KOL-gåtan

För att kunna erbjuda effektiva individbaserade behandlingsformer för paraplydiagnoser såsom KOL måste vi få en bättre förståelse för vad som skiljer de olika patientgrupperna rent mekanistiskt. Den detaljerade molekylära profilering som ​systembiologin erbjuder ger en väldigt nyanserad bild av varje individ, med målet att subgruppera våra KOL-patienter baserat på sjukdomsmekanism snarare än symtom.

I våra systembiologiska studier kartlägger vi förändringar på olika molekylära nivåer i lungan, såsom mRNA, mikroRNA, proteiner och metaboliter, och väver sedan samman denna information med kliniska symtom m.h.a. statistiska och bioinformatiska metoder för att på så sätt kunna identifiera subgrupper av KOL och astma, samt biomarkörer och sjukdomsmekanismer relaterade till dessa.

I vår COSMIC-studie har vi t.ex. kunnat identifiera en subgrupp som huvudsakligen drabbar kvinnor, vilken är relaterad till förändringar i proteinmönstret av alveolära makrofager som är korrelerad till patienternas lungfunktion. Systembiologin utgör ett viktigt första steg för att kunna kartlägga subgrupperingar och mekanismer av paraplydiagnoser.

Profile image

Åsa Wheelock

Senior Forskare
070-2200308
ÅW
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2023-11-14