Institutionsledning på institutionen för medicin, Solna

Prefekt

Ärenden till prefekten: Använd gärna adressen prefekt@meds.ki.se.

Biträdande prefekter

Anna Färnert

Professor/överläkare

Karin Lore

Professor
08-524 876 72

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Michael Fored

Lektor/överläkare

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Ewa Ehrenborg

Professor

Administrativ chef

Helene Utterberg

Administrativ chef

Ekonom/Biträdande administrativ chef

Helena Berggren

Administrativ chef, bitr