Studentvalda fördjupningskurser (SVK) vid institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) ges studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet vid Termin 6 och Termin 11. Här hittar du en förteckning över kurserna samt kontaktuppgifter för respektive kurs.

Som en viktig och integrerad del av läkarprogrammet, syftar de studentvalda kurserna till att ge en fördjupad professionell, vetenskaplig och personlig kompetens som förbereder studenten inför för läkaryrket. SVK-kurserna ger studenten en fördjupad kompetens och bredd i sina studier som ökar studentens möjligheter att nå utbildningens mål.

Mer om SVK-kurser inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet finns att läsa på ki.se.

Ansvarig SVK vid MedH

Anna Freyschuss

Adjungerad Adjunkt

SVK-kurser vid MedH T6

Arytmier-hjärtklappning, stroke och plötslig död (7,5 hp)

KURSKOD 2LK123

Kursen är för dig som vill lära dig om orsaker till förmaksflimmer, dess cirkulatoriska konsekvenser samt andra sjukdomar som ofta är associerade till och förvärras av flimmer. 

För studenter på kursen Arytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig död

Kontakt

Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör, Arytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig död

Fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus (7,5 hp)

KURSKOD 2LK149

Kursen är för dig som vill lära dig om utredning och behandling av de vanligaste lever- och pankreassjukdomarna. Tyngdpunkten ligger på medicinsk terapi, men även endoskopisk och kirurgisk intervention.

För studenter på Fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus

Kontakt

Profile image

Karin Sendek

Utbildningsadministratör, Fördjupningskurs med levern & pankreas i fokus
+46852483308

SVK-kurser vid MedH T11

Blodsjukdomar – från primärvård till universitetssjukhus (7,5 hp)

KURSKOD 2LK088

Kursen omfattar i princip all hematologi från anemiutredning i primärvård till stamcellstransplantationer på universitetssjukhus.

För studenter på kursen Blodsjukdomar – från primärvård till universitetssjukhus

Andrologi och Sexualmedicin (7,5 hp)

KURSKOD 2LK170

Kursen är för dig som vill få en fördjupad förståelse för och kunskap om de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen, utredning och principer för behandling av störningar i manliga fortplantningsfunktioner, samt hur kroppslig och psykisk sjukdom påverkar sexuella funktioner och mänsklig sexualitet.

För studenter på kursen Andrologi och Sexualmedicin

Sexualmedicin (3 hp)

KURSKOD 2LK040

Kursen är för dig som vill få en fördjupad förståelse för mänsklig sexualitet, kunskap om de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen, om kliniska interventioner samt behandlingsprinciper.

För studenter på kursen Sexualmedicin

Kontakt

Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör, Blodsjukdomar, Andrologi, Sexualmedicin
AM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-04-05