Steg 5: ISP – Individuell studieplan vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 5 i processen för antagning av doktorander för handledare, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Vid studiestart ska en digital, individuell studieplan (ISP) upprättas för doktoranden och skickas in för granskning. Senast en månad efter studiestart måste doktorand och handledare lämna in ett förslag via det digitala ISP-systemet. Studierektor för forskarutbildningen vid MedH granskar och återkopplar förslaget till ISP:en tillsammans med forskarutbildningsnämnden.

Allt du behöver veta om den individuella studieplanen ISP finns på Ki.se

Om ISP-seminariet

När den individuella studieplanen är upprättad ska doktoranden hålla ett ISP seminarium. Seminariet måste genomföras inom tre månader efter studiestart. 

Annonsering av ISP-seminariet

ISP-seminariet ska annonseras på respektive avdelning, kontakta avdelningsadministratören, eller MedH:s kommunikatör för att annonsera i MedH:s kalender på ki.se. Efter ISP-seminariet kan doktorandens studieplan fastställas av studierektor för forskarutbildningen vid MedH.

UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-01-11