Steg 4: Antagning till utbildning på forskarnivå och anställningsavtal vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 4 i processen för antagning av doktorander för handledare, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

När rekryteringen av en kandidat är klar (se Steg 3), kan rekryterande chef ansöka om att anta den utvalda kandidaten till forskarutbildning vid MedH. Ansökningsförfarandet förklaras på denna sida.

Ansökan om antagning till forskarutbildning

1. Rekryterande chef fyller i blanketten Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå*

*För doktorand anställd av annan arbetsgivare än region Stockholm, krävs avtal mellan KI och den andra partnern innan antagning kan ske

2. Rekryterande chef lämnar in blanketten till Utbildningsadministratör för forskarutbildningen Ulrika Markne

3. Beslut fattas löpande. Ulrika Markne delger rekryterande chef, handledare och doktorand beslut om antagning

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av MedH:s prefekt, samt studierektor för forskarutbildningen vid MedH.

Anställningsavtal

Anställningsavtal skrivs på ett år i taget. Lön utgår efter doktorandstegen.

Kontakt 

Anna Heinerö

HR-partner och ansvarig för anställningsavtal

Jenna Almosawi

HR-partner och ansvarig för anställningsavtal
0852483311
0760510248
UM
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-04-21