Steg 4: Antagning till utbildning på forskarnivå och anställningsavtal vid institutionen för medicin, Huddinge

Här förklaras Steg 4 i processen för antagning av doktorander för handledare, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

När rekryteringen av en kandidat är klar (se Steg 3), kan rekryterande chef ansöka om att anta den utvalda kandidaten till forskarutbildning vid MedH. Ansökningsförfarandet förklaras på denna sida.

Ansökan om antagning till forskarutbildning

1. Rekryterande chef fyller i blanketten Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå*

*För doktorand anställd av annan arbetsgivare än region Stockholm, krävs avtal mellan KI och den andra partnern innan antagning kan ske

2. Rekryterande chef mejlar blanketten som PDF med digitala signaturer till Utbildningsadministratör för forskarutbildningen Ulrika MarkneStudierektors och prefekts namn ska stå utskrivet på blanketten.
(Om ej möjligt med digital signatur, scanna blanketten och mejla som PDF).

3. Beslut fattas löpande. Ulrika Markne delger rekryterande chef, handledare och doktorand beslut om antagning

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av MedH:s prefekt, samt studierektor för forskarutbildningen vid MedH.

Anställningsavtal

Anställningsavtal skrivs på ett år i taget. Lön utgår efter doktorandstegen.

Kontakt 

Profile image

Anna Heinerö

HR-partner och ansvarig för anställningsavtal
+46852483675
+46702224853
Profile image

Jenna Almqvist

HR-partner och ansvarig för anställningsavtal
UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-07