Steg 3: Rekrytering av doktorand

Här förklaras Steg 3 i processen för antagning av doktorander för handledare.

När ansökan om inrättande av doktorandplats är godkänd (se Steg 2) är det dags för rekrytering av doktorand. Rekryteringsprocessen innefattar annonsering, behörighetsgranskning och ansökan om uppehållstillstånd i de fall det behövs, se nedan. 

HR partner vid MedH ansvarar för rekryteringsprocessen.

OBS! Vid undantag från utlysning (ej annonsering) måste rekryterande chef kontakta utbildningsadministratören för forskarutbildning vid MedH, Ulrika Markne.

Kontakt ansvariga rekryteringsprocess vid MedH

Ellen Carlsson

HR partner
HR-enheten
H7 Medicin, Huddinge

Jenna Almosawi

HR partner
0852483311
HR-enheten
H7 Medicin, Huddinge

Annonsering

För att annonsera doktorandplatsen behöver rekryterande chef mejla ansvarig HR partner vid institutionen med följande obligatoriska uppgifter:

  1. Bifogad godkänd ansökan om inrättande av doktorandplats
  2. När annonsen bör publiceras och hur länge den ska annonseras (minst tre veckor)
  3. Förslag på annonstext i enlighet med mallen för doktorandannons (HR-partner skickar mall och kan skicka exempelannonser om så önskas)

När annonsen är publicerad får rekryterande chef behörighet i rekryteringssystemet Varbi, samt inloggningsuppgifter. Tre dagar innan annonseringstiden löpt ut, genereras e-post om kvarvarande rekryteringstid. Rekryterande chef ansvarar då för att meddela om annonsen ska förlängas.

Observera att det inte går att förlänga annonseringstiden efter att den löpt ut!

Behörighetsgranskning

Under tiden annonsen är publicerad gör handläggare vid Universitetsförvaltningen (UF) en behörighetsgranskning av alla kandidater.

  • Rekryterande chef tillåts kontakta de kandidater som behörighetsgranskats och som behandlats med status behörig (grön markering)
  • Rekryterande chef tillåts inte gå vidare med kandidater som behörighetsgranskats som obehöriga (röd markering)
  • Vid det fall rekryterande chef är intresserad av en kandidat som markerats som obehörig, meddela HR-partner

De kandidater som ännu inte blivit behandlade måste rekryterande chef avvakta med fram tills dess att UF hunnit granska dessa kandidater. Utvald kandidat informeras att hen har gått vidare i processen.

VIKTIGT! Utvald kandidat är inte antagen till forskarutbildning, och får därför inte bli lovad en anställning eller studieplats i detta stadie av processen.

Behörighetsutlåtande

När rekryterande chef väl har valt ut en kandidat, måste rekryterande chef mejla kandidatens namn till HR-partner vid MedH som då kontaktar UF och Doctoral Eligibility för att få ett behörighetsutlåtande. 

Uppehållstillstånd

Vänligen kontakta HR partner vid MedH i det fall kandidaten inte är svensk medborgare!

Om kandidaten inte har ett medborgarskap ifrån ett EU/ EES land, måste HR partner på MedH tillsammans med kandidaten och rekryterande chef, skicka in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Kandidaten tillåts inte börja innan uppehållstillståndet är godkänt av Migrationsverket.

VIKTIGT! Handläggningstiden hos Migrationsverket tar cirka tre till sex månader.