Steg 4: Antagning till utbildning på forskarnivå och anställningsavtal

Här förklaras Steg 4 i processen för antagning av doktorander för handledare.

När rekryteringen av en kandidat är klar (se Steg 3), kan rekryterande chef ansöka om att anta den utvalda kandidaten till forskarutbildning vid MedH. Ansökningsförfarandet förklaras på denna sida.

Ansökan om antagning till forskarutbildning

1. Rekryterande chef fyller i blanketten Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå*

*Gäller det en klinisk doktorand anställd av Region Stockholm, ska intyg bifogas där klinikchefen styrker att tid och resurser finns för den planerade forskarutbildningen
*För doktorand anställd av annan arbetsgivare än region Stockholm,
 krävs avtal mellan KI och den andra partnern innan antagning kan ske

2. Rekryterande chef lämnar in blanketten till Utbildningsadministratör för forskarutbildningen Ulrika Markne

3. Beslut fattas löpande. Ulrika Markne delger rekryterande chef, handledare och doktorand beslut om antagning

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av MedH:s prefekt, samt studierektor för forskarutbildningen vid MedH.

Anställningsavtal

Anställningsavtal skrivs på ett år i taget. Lön utgår efter doktorandstegen.

Kontakt ansvariga för anställningsavtal

Cecilia Betnér

HR-partner
HR-enheten
H7 Medicin, Huddinge

Jenna Almosawi

HR-partner
852483311
760510248
HR-enheten
H7 Medicin, Huddinge