Om Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). CIM:s vision är att vara ett ledande, translationellt forskningscentrum inom infektionsimmunologi såväl nationellt som internationellt. Forskningen fokuserar på studier av människans immunsystem, och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar. 

Fyra snabba fakta om CIM

 • Professor Anna Norrby-Teglund är avdelningschef och ansvarig för ledning av administration och forskning vid CIM.
   
 • Malin Flodström-Tullberg och Johan Sandberg är ställföreträdande avdelningschefer med delat ansvar för ledning av administration och forskning.
   
 • CIM bedriver merparten av sin forskning i ANA Futura på KI Campus Flemingsberg.
   
 • Vid CIM finns runt 16 självständiga forskargrupper som delar på 750 kvadratmeter kontor och fullt utrustade laboratorielokaler.
  ​​​​
Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
Centrum för infektionsmedicin (CIM) finns i ANA Futura på Alfred Nobels Allé 8. Foto: Erik Cronberg

För mer information om Centrum för infektionsmedicin (CIM) hänvisar vi till den engelska sidan.

AN
Innehållsgranskare:
2024-03-07