Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL) vid institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) ansvarar för KUL. Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng).

På ki.se finns information om anmälan och antagningsprocessen.

Kontakt MedH

Bo Freyschuss

Ansvarig för KUL vid MedH
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL vid MedH
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge