Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL) vid institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) ansvarar för Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUL). Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier vid Karolinska Institutet (KI) i Huddinge om 60 högskolepoäng.

För frågor om anmälan, behörighet och urval

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Antagningen vid KI svarar på dina frågor om behörighet, urval och anmälan. Vänligen ange ditt namn och personnummer när du kontaktar antagningen.

Telefon: 08-524 862 50

E-post: antagning@ki.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Programansvarig lärare

Linda Appelberg, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI: linda.appelberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Ulrika Markne, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI: ulrika.markne@ki.se

Studievägledning

Vid studievägledningen får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier och andra regler kring dina studier. 

UM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-06