Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Avdelningens forskning fokuserar på studier hur samspelet mellan människa och mikroorganismer leder till sjukdom och hur detta kan behandlas och förebyggas.

Forskningsområde

Avdelningen är internationellt framgångsrik inom antimikrobiell behandling och har även en lång tradition av globala samarbeten med partners i Afrika och Asien. Vi är ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum där ny behandling och diagnostik snabbt appliceras i sjukvården, både för virus- och bakterieinfektioner.

Forskningen sträcker sig från experimentell till klinisk forskning med fokus på translationella aspekter, inklusive kliniska prövningar av antimikrobiell behandling och vaccin.

Avdelningschef

Profile image

Anders Sönnerborg

Professor/Överläkare

Avdelningsadministratör

Mary Hyll

Administratör
+46852483628

Adress

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud, 173, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm.

Forskargrupper

Forskningen vid grupperna beskrivs i huvudsak på forskargruppernas engelska sidor.

Soo Aleman: Clinical and translational studies on viral hepatitis (se gruppsidan på engelska).

Lennart Emtestam: Hudsjukdomar

Piotr Nowak: Team Microbiota-Inflammation (se gruppsidan på engelska)

Kristoffer Strålin: Sepsis och Covid-19 

Anders Sönnerborg: Translational research on human microbial infections and its consequences (se gruppsidan på engelska).

Medarbetare vid avdelningen, A-Ö

AS
Innehållsgranskare:
2024-04-05