Lennart Emtestam grupp - Hudsjukdomar

Sedan 1980-talet har gruppen arbetat med icke-invasiva mättekniker vid diagnostisering av hud. Metoderna bygger på principen att patologisk vävnad inte har samma fysiska egenskaper som normal hud

Gruppledare

 

Lennart Emtestam

Professor
Emtestam
H7 Medicin, Huddinge

Lennart Emtestam leder forskargruppen Hudsjukdomar som tillhör avdelningen för infektion och hud vid institutionen för medicin, Huddinge. Lennart är professor i dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet sedan 2003.

För mer information om forskningen vid gruppen, hänvisar vi till sidan på engelska.

LE
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2023-10-03