Enheten för Klinisk Lung- och Allergiforskning (KLA)

Vid enheten bedriver vi klinisk och translationell forskning inom lung- och allergisjukdomar, i tätt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Fotografi på en grupp människor utomhus på en trappa framför en bygnad.
Enheten för Klinisk Lung- och Allergiforskning (KLA). Foto: N/A

För mer information om gruppens forskning hänvisar vi till vår sida på engelska.

Gruppledare

JM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-02-21