Administration vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Kontakt till administrationen vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB).

Administrativ chef

Carina Hammarström

Administrativ chef

HR

Lina Rowland

HR-chef

Kontakta Lina om du tillhör någon av de följande avdelningarna:

 • Kemi II
 • Medicinsk inflammationsforskning
 • Molekylär Neurobiologi
 • Vaskulärbiologi
 • Kemisk biologi

Linnea Holm

HR-partner
852487264

Kontakta Lina:

 • För rekrytering (även doktorander) för hela MBB
 • För andra ärenden om du tillhör någon av de följande avdelningarna:
  • Biomaterial
  • Biokemi
  • Kemi I
  • Funktionell genomik
  • Genombiologi
  • Molekylär metabolism
  • Molekylär strukturbiologi

Anneli Svarén

HR-administratör

Kontakta Anneli för:

 • KI stipendier (grundutbildning, forskarutbildning och upptoppning av externa doktorandstipendier)
 • Utlägg
 • Resor
 • Bisysslor
 • IDAC-administration
 • Hantering av mejladresser för anknutna i UBW
 • Sjukskrivningar
 • Kontaktperson för användaruppgifter i Canvas

Ekonomi

Anna Bengtsson Jemt

Ekonomihandläggare

Marjan Madani

Ekonomihandläggare

IT-support

Mejla IT-supporten på it-support@ki.se eller ring 08-524 822 22.

IT-supportens öppettider och användarmanualer

Utbildningsadministration

Grund- och avancerad nivå

Håkan Andersson

Grundutbildningsansvarig

Susie Björkholm

Utbildningsadministratör läkarprogrammet

Victoria Balabanova

Utbildningsadministratör programmet i biomedicin

Forskarutbildning

Elias Arnér

Studierektor
08-524 869 83

Kommunikation och webb

Tabea Kemna

Kommunikatör
08-524 867 02

Arkiv och informationshantering

Anneli Svarén

HR-administratör

Facility Management Biomedicum

Facility Management

Besöksadress

Administrativ personal inom HR och ekonomi finns tillgängliga i kvarter A3 minst tre dagar i veckan. Kontrollera tillgängligheten i Outlook-kalendern ("Arbetar på annan plats”) eller Teams statusmeddelande. All personal inom HR och ekonomi är på plats på måndagar och onsdagar. Naturligtvis kan du kontakta oss hela veckan via e-post, telefon eller Teams.

Biomedicum
Kvarter A3, plan 3
Solnavägen 9
171 65 Solna

För medarbetare

Du hittar information om din anställning, aktuella händelser vid universitet och verktyg för ditt dagliga arbete på Karolinska Institutets medarbetarportal. Om det finns MBB-specifikt information står det på sidan, och då behöver du behöva logga för att kunna se den.