Forskargrupp - Lena Ekström

Vi gör studier kring doping och läkemedelsmetabolism.

Doping: Vi studerar hur genetisk variation, kön, olika doser/administrationssätt, sjukdomar och användning av olika läkemedel påverkar resultaten och tolkning av dopingtester. Vi har påvisat att individer som saknar UGT2B17 genen inte kan utsöndra testosteron i urinen, och de blir således inte testade positiva i en doping/missbruks analys. Elitidrottare blir numera testade individuellt i longitudinella studier (biologiskt pass) i stället för att som tidigare ha populationsbaserade gränsvärden. Vi studerar hur olika sjukdomar, graviditet, och användning av olika läkemedel kan påverka steroidprofilen som läggs in i passet. Vi samarbetar med Doping Lab. Vi studerar också biverkningar av anabola androgena steroider, ffa hur de influerar kolesterolmetabolismen och endokrin påverkan. Vi gör studierna i friska försökspersoner (singeldoser) och hos AAS användare i samarbete med Dopingjouren.

Läkemedelsmetabolism: fettlösliga läkemedel måste metaboliseras till mer vattenlösliga metaboliter innan de kan utsöndras med urinen. Denna metabolism inkluderar flera olika enzymsystem av vilka CYPs, UGTs och SULTs enzymfamiljer är de viktigaste. Uttrycket och aktiviteten av dessa enzymer varierar I olika åldrar. Vi har karaktäriserat uttrycksprofilen av flera av dessa enzymer i den första trimestern och ska vidare studera fas II metabolism hos 0-12 åringar och under/efter en graviditet. Enzymaktiviteter påverkas i hög grand av genetiska polymorfier. Vi har hittat en genotyp som påverkar hur vi svarar på statiner samt en annan polymorfi som ökar risken att få muskelvärk (en vanlig biverkning av statiner). För tidigt födda bebisar får flera läkemedel, och vi studerar hur dessa interagerar med produktionen av olika endogena substanser som är viktiga för endotelfunktion. Vi studerar även om epigenetiska orsaker såsom metylering och miRNA kan påverka expression/aktivitet/läkemedelsrespons.

Forskargruppsledare Lena Ekström

Lena Ekström

Anknuten till Forskning
Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

Forskningstekniker

 • Genotypning
 • Kvantitativ PCR
 • ELISA
 • Western blot
 • HPLC
 • Cellodling
 • Transfekteringar
 • Epigenetiska studier

Externa bidragsgivare

World anti-doping agency (WADA), Centrum för idrottsforskning (CIF), Partnership for clean competition (PCC).

Undervisningsuppdrag

Kursansvarig för:

 • Farmakologi och läkemedelshantering 3hp, termin 2 SSK (Campus o Distans)
 • Sjukdomsspecifik Farmakologi 3hp, termin 3 SSK (Campus o Distans)
 • Farmakologi 7.5 hp, valbar kurs, termin 5 BMA

Utvalda publikationer

Androgens and doping tests: genetic variation and pit-falls.
Rane A, Ekström L
Br J Clin Pharmacol 2012 Jul;74(1):3-15

Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase.
Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L
Subst Abuse Treat Prev Policy 2012 Mar;7():12

Bioavailability of testosterone enanthate dependent on genetic variation in the phosphodiesterase 7B but not on the uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT2B17) gene.
Ekström L, Schulze JJ, Guillemette C, Belanger A, Rane A
Pharmacogenet. Genomics 2011 Jun;21(6):325-32

Beneficial vasoactive endothelial effects of fluvastatin: focus on prostacyclin and nitric oxide.
Skogastierna C, Luksha L, Kublickiene K, Eliasson E, Rane A, Ekström L
Heart Vessels 2011 Nov;26(6):628-36

Non-steroidal anti-inflammatory drugs interact with testosterone glucuronidation.
Sten T, Finel M, Ask B, Rane A, Ekström L
Steroids 2009 Nov;74(12):971-7