Forskning om autism – en internationell utblick

Förkonferens INSAR 2023 Annual Meeting

Dag: 2023-05-02

Tid: 13.15 - 17.00

Plats: Sune Bergströms Aula, Solnavägen 30, Stockholm

Forskning om autism pågår i hela världen. På den här konferensen möts tre världsledande forskare med tre olika ämnen. Lär dig mer om insatser i resursfattiga områden i Indien, hur forskare och personer med autism arbetar tillsammans i USA och hur förståelsen av autism har förändrats på 80 år.

För alla med intresse för autism och nyfikenhet på vad forskningen har att berätta. Fri entré, föranmälan krävs. Föreläsningarna och panelen är på engelska.

Filmmaterial från Förkonferens INSAR 2023 Annual Meeting

Program

13.15 Inledning

Sven Bölte välkomnar. Han är föreståndare på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm och en av världens tio främsta autismforskare.

13.20 Innovating for autism in India

Headshot Gauri Divan

Gauri Divan är chef för Child Development Group i den ideella organisationen Sangath i Indien. Hon kommer att tala om möjligheterna att möta autistiska barns behov i resurssvaga områden, utifrån erfarenheter från familjer i Sangath.

14.05 Paus

14.20 Understanding autism by learning together

Headshot Wendy Chung

Wendy Chung är professor i barnmedicin på Columbia University i New York. Hon kommer att tala om hur autister och forskare samarbetar för att öka kunskapen om autism. Hittills omfattar samarbetet 100 000 autister och 150 forskare.

15.05 Kaffepaus

15.35 Eight decades with autism

Headshot Patricia Howlin

Patricia Howlin är professor emeritus i klinisk barnpsykologi vid King’s College i London. Hon kommer att tala om hur vår förståelse av autism har förändrats under de åttio år som begreppet funnits. Från livslångt och allvarligt funktionshinder till ett spektrum som också kan associeras med många styrkor.

16.20 Paneldiskussion

Sven Bölte leder en diskussion med föreläsarna där det finns möjlighet för alla att ställa frågor till forskarna.

Pris

Fri entré, föranmälan krävs.

Biljett

Ungefär en vecka före konferensen får du ett välkomstbrev till den mejladress du uppgav vid anmälan. Det är din biljett. Om du inte får något brev – titta om det har hamnat i skräpposten. För snabbare hantering på plats ber vi dig att skriva ut biljetten och ta den med dig.

Inspelning

Konferensen kommer att spelas in och publiken kan då komma att synas i bild. Inspelningen kommer att kunna ses här efter konferensen.

Förtäring

I andra pausen bjuder vi på kaffe och tilltugg.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att mejla till oss på info@kind.ki.se

INSAR

Förkonferensen sponsras av International Society for Autism Research (INSAR)

Logotyp KIND
Logotyp KIND
Una Prosell
2023-11-14