Kurser på KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! KIND ger kortare och längre utbildningar för vårdpersonal, skolpersonal, forskare och andra som är intresserade av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vissa kurser ger möjlighet till högskolepoäng.

Aktuella kurser

Utbildningsdagar
Datum Kurs Omfattning Sista anmälningsdag
15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 KONTAKT: klinisk utbildning 1 månad + 1 dag 10 aug
15-16 sep, 12 okt, 18 nov + 15 alt 16 dec Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd 4 dagar 12 aug
28-30 sep + 2 dec ADOS-2 Grundkurs 3+1 dag Fullbokad
9-11 nov 2022 + 17 feb 2023 ADOS-2 Grundkurs 3+1 dag Fullbokad
5 dec 2022 PEGASUS - gruppledarutbildning 1 dag 31 okt
17 jan 2023 KONTAKT: Booster 1 dag 2 dec
24-26 jan + 18 apr ADOS-2: Grundkurs 5 dagar Fullbokad
14 feb 2023 ADOS-2: Knattemodulen 1 dag 9 jan
15 feb – 23 mar + 25 maj 2023 KONTAKT: klinisk utbildning 1 månad + 1 dag 10 jan
22-24 feb + 8 jun ADOS-2: Grundkurs 5 dagar Fullbokad
20-21 mar, 17 apr + 10 maj, 29 maj alt 2 jun Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer; autism, adhd och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 4 dagar 15 feb
27 - 28 mar 2023 ADI-R Grundkurs 2 dagar 15 feb
17 apr – 22 maj 2023 KONTAKT: clinical training (course in English) 1 månad 13 mar
25 maj 2023 KONTAKT: Booster 1 dag 20 apr
30 maj – 1 jun + 13 okt ADOS-2: Grundkurs 5 dagar 17 apr

Är det fullbokat på kurserna ADOS-2 Grundkurs, ADI-R Grundkurs och ADOS-2 Knattemodulen? Skicka ett mejl till utbildningssamordnare Lisa Wilsson så får du information när det går att anmäla sig till en ny kurs. 

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige. Skräddarsydda kurser beställs av arbetsgivaren för anställda i den egna verksamheten och utformas för att helt passa organisationens behov av både innehåll och form. Kurserna kan omfatta enstaka föreläsningar/seminarier såväl som längre kurser och kan ge högskolepoäng eller intyg. KINDs utbildningar grundas på den senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt. Utbildningen sker företrädesvis digitalt men kan även ske på KIND, hos uppdragsgivaren eller i annan extern kurslokal. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad. Vissa kurser återkommer regelbundet och har öppen anmälan, se aktuella kurser ovan.

För vårdpersonal

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för alla yrkesgrupper i vården som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan också anmäla dig till våra aktuella kurser ovan med öppen anmälan. Exempel på kurser för kliniker kring utredning, diagnosticering och behandling av autism och adhd hittar du nedan. Se även vår sida om skattningsinstrument.

Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd

Utredning och diagnostik av adhd och autismspektrumstörning (autism) kan vara utmanande eftersom andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som specifik inlärningsstörning, språkstörning, motorisk störning och intellektuell funktionsnedsättning är vanligt förekommande vid adhd och autism. I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra NPF med fokus på barn och tonåringar. Kursen innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Behörighet: Alternativ 1: leg psykolog, Alternativ 2: PTP-psykolog

Om ADOS-2

ADOS-2 är en standardiserad direktobservation av social kommunikation, interaktion och lek samt begränsade och repetitiva beteenden. Bedömningsinstrumentet är ett diagnostiskt verktyg som används vid utredning av misstänkt autismspektrumtillstånd (autism). ADOS-2 omfattar fem moduler som är anpassade till språklig förmåga och/eller ålder.

ADOS-2 Grundkurs

Grundkursen består av 4 kursdagar uppdelat i två delar:
Del 1 (3 dagar) Grunder om autism och ADOS-2 (förberedelse ca 6 timmar tillkommer).
Del 2 (1 dag) Uppföljningsdag som sker 2-3 månader efter del 1 (förberedelse ca 2 timmar tillkommer).

Behörighet: Alternativ 1: leg psykolog, Alternativ 2: PTP-psykolog med ADOS-2-kunnig handledare. 

Fördjupningskurs: ADOS-2 Knattemodulen 

I den här kursen får du en fördjupning i ADOS-2 Knattemodulen för barn mellan 12-30 månader. Kursen omfattar en dag samt förberedelser om ca 4 timmar. Kursen anordnas 1 gång per termin.

Behörighet: Kursen vänder sig till dig som har fullföljt ADOS-2 grundkurs och är legitimerad psykolog.

On demand: Fördjupningskurs i vuxendiagnostik

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som syftar till att fördjupa kunskaperna om ADOS-2 modul 4, egenrapport och andra metoder för diagnostik av autism hos vuxna. Just nu finns det ingen kurs att anmäla sig till men kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet: Kursen vänder sig till dig som har fullföljt ADOS-2 grundkurs och är legitimerad psykolog.

On demand: Autism och diagnostik – en kursdag om autism öppen för alla professioner som arbetar med neuropsykiatrisk utredning

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som fördjupar kunskaperna om autistiska beteenden, utredning av autism och komorbida tillstånd samt diagnostik. Kursen är öppen för alla professioner som arbetar med utredning av autismspektrumtillstånd och som vill fördjupa sig inom området. Just nu finns det ingen kurs att anmäla sig till men kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet: Yrkesverksamma som arbetar med utredning och diagnostik av autism.

ADI-R Grundkurs

En tvådagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar med misstänkt autism. Intervjun sammanfattas i en diagnostisk algoritm som ger ett välunderbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

KONTAKT: klinisk utbildning

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån kognitiv beteende terapeutiska-principer genomförs övningar och diskussioner rörande social kognition, socialt samspel och reflektion över sig själv och andra i en återkommande struktur. Deltagarna genomför antingen ett kort (12 sessioner) eller långt (24 sessioner) förlopp i grupp (ca 8 deltagare) med minst två grupptränare.

För att bli grupptränare i KONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. Utbildningen har tidigare haft namnet ”KONTAKT-grundutbildning” men heter nu ”KONTAKT: klinisk utbildning”. Upplägget för KONTAKT: klinisk utbildning uppdateras under höstterminen 2021 och kommer erbjudas ungefär två gånger per år. Från och med våren 2022 innefattar KONTAKT: klinisk utbildning blandad inlärning via lärplattformen Canvas över en månad samt vid ett Booster-tillfälle ungefär 3 månader efter grundkursen. Kursdeltagare går igenom utbildningen i sin egen takt men närvarar vid ett gemensamt seminarium på utsatt datum och tid vid månadens slut. Sammanhängande kurstid beräknas till ca 2 heldagar samt en halvdag för kursens seminarium (obligatorisk närvaro) och en ytterligare halvdag för Booster-tillfället (obligatorisk närvaro). Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd KONTAKT: klinisk utbildning. Intyg som utfärdats innan hösten 2021 anses likvärdiga intygen som utfärdats efter hösten 2021.

Det kommer vara möjligt för deltagare som tidigare genomfört KONTAKT:klinisk utbildning att anmäla sig endast till ett Booster-tillfälle. Se nedan för mer information om anmälan till KONTAKT Booster.

Vänligen se vårt kursutbud överst på denna sida för att få mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

Certifierad KONTAKT-tränare

För att bli certifierad KONTAKT-tränare krävs utbildning och handledning i metoden. KIND ansvarar för utbildning samt certifiering. Efter avklarad klinisk utbildning på KIND krävs att grupptränaren leder en grupp i KONTAKT under handledning enligt utsatt struktur (ca 3 tim/månad). Därefter ska en KONTAKT-grupp genomföras självständigt, det vill säga utan strukturerad handledning. Under denna period skickas även en film in till KIND för bedömning där grupptränaren leder en session. Därefter kan certifikat utses från KIND. En certifierad KONTAKT-tränare får leda KONTAKT-grupper självständigt och  erbjuda andra kliniker inom sin enhet KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: klinisk handledning

Det är möjligt att efterfråga endast metodhandledning i utförande av KONTAKT efter avslutad kurs i  KONTAKT: klinisk utbildning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

Certifierad KONTAKT-utbildare

För att bli certifierad KONTAKT-utbildare uttrycker man intresse till KIND. Om det blir aktuellt kommer KIND genomföra en observation av ett tillfälle där kandidaten genomför KONTAKT: klinisk utbildning. En certifierad KONTAKT-utbildare får leda KONTAKT-grupper självständigt och erbjuda andra kliniker, inom såväl som utanför sin organisation, KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: booster

KIND kommer erbjuda fördjupad handledning för KONTAKT-tränare och certifierade KONTAKT- tränare i KONTAKT Booster 2 gånger per år. Primärt ingår dessa i utbildningspaketet för KONTAKT: klinisk utbildning från och med våren 2022. Däremot kan deltagare som tidigare (innan hösten 2021) gått den grundläggande utbildningen anmäla sig till endast KONTAKT Booster vid intresse under en begränsad tidsperiod.

Vänligen se vårt kursutbud överst på denna sida för att få mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

Ges på engelska: KONTAKT: clinical training

KONTAKT har anpassats och utprövats (Australien, Tyskland, Norge) eller är under utprövning (t ex China/Taiwan, Turkiet, Spanien) i olika kulturella kontexter utanför Sverige. Vi erbjuder därför en engelskspråkig KONTAKT-utbildning regelbundet vid KIND. För anpassning till ytterligare språk och kulturella sammanhang behövs samarbete med KIND och Hogrefe förlaget. Den engelskspråkiga utbildning som ges baseras på KONTAKTs utprövning i Sverige och i Australien. Här hittar du mer information. 

För skolpersonal

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism och andra NPF. Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

För forskare

På våra konferenser, seminarier och kurser får du som forskare ta del av den senaste forskningen inom området NPF. Se aktuella kurser ovan.

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism och andra NPF. Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

KIND webinars

KIND webinars hålls ca en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs. Du hittar mer information om webinarierna på vår startsida. Plats: Zoom.

Patienter och anhöriga

KIND erbjuder främst kompetensutveckling för yrkesverksamma i vård, omsorg och i skolan. Men till flera av våra konferenser går det bra att anmäla sig för alla som är intresserade av ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel Fokus på autism, som hålls vartannat år. För att som patient eller anhörig lära sig mer genom kurser och arrangemang, läs mer på Forum Funktionshinder. Den som önskar delta i KINDs forskning som patient eller anhörig kan läsa mer här: "Här hittar du projekt som söker deltagare".

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Konferensen Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism och andra NPF. Konferensen hölls senast i april 2019 i Aula Medica på Karolinska Institutet. Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Om våra kurser

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Vissa av KINDs kurser ger högskolepoäng och är ackrediterade som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer. Kontakta oss om du vill ha förslag på kursupplägg och kostnadsförslag för en skräddarsydd kurs för er verksamhets behov.
Våra kursledare är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Våra kurser hålls i de flesta fall digitalt via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Läs mer om vad tidigare deltagare i skräddarsydd uppdragsutbildning vid KI sagt om utbildningen här: "Kursdeltagare berättar".

Kontakta utbildningssamordnare

Har du frågor om våra kurser eller om skräddarsydd utbildning om NPF? Kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson.

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
2022-11-25
Sven Bölte