Kurser på KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! På KIND hittar du utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för yrkesverksamma. Vi har ett standardutbud av webbaserade kurser och vi kan på begäran skräddarsy utbildningar. Vi har även ackrediterade specialistkurser för legitimerade psykologer. Alla utbildningarna utgår från senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt.

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Kursledarna är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Kurserna hålls digitalt via lärplattformen Canvas och Zoom, om inget annat anges.

Aktuella kurser

Utbildningar på KIND
Datum Kurs Antal schemalagda kursdagar Sista anmälningsdag
22-24 feb + 8 jun 2023 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
20-21 mar, 17 apr + 10 maj, 29 maj alt 2 jun 2023 Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer; autism, adhd och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 4 dagar 15 feb
17 apr – 22 maj 2023 KONTAKT: Clinical Training (course in English) 1 dag 13 mar
30 maj – 1 jun + 13 okt 2023 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
21 aug – 21 sep 2023 SKOLKONTAKT: Grundkurs 1 dag 16 jun
4-6 sep + 20 nov 2023 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
8 sep, 8 nov 2023, 18 jan 2024 Griffiths III 2,5 dagar 21 aug
14-15 sep, 18 okt, 22 nov, 19 alt 20 dec 2023 Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 4 dagar 28 aug
18 sep - 20 okt + 21 nov 2023 KONTAKT: klinisk utbildning 2 dagar 21 aug
26-28 sep + 4 dec 2023 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
28 sep - 10 okt 2023 SKOLKONTAKT: Påbyggnadskurs 1 dag 21 aug
16 okt – 16 nov 2023 KONTAKT: Clinical Training (course in English) 1 dag 15 sep
16 - 17 okt 2023 ADI-R Grundkurs 2 dagar 13 sep
23-25 okt 2023 + 15 jan 2024 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
26-27 okt, 23 nov, 14 dec 2023, 8 feb, 14 mar, 10 apr 2024 Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 5,5 dagar 21 sep
6-7+17 nov, 11+18 dec 2023, 23 feb, 21 mar, 25 apr, 30 maj 2024 Utredningsmetodik 0-6 år specialistkursackrediterad: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 7,5 dagar 4 okt
15 nov 2023 PEGASUS - gruppledarutbildning 1 dag 16 okt
21 nov 2023 KONTAKT: Booster 1 dag 19 okt
6-8 dec 2023, 16 feb, 12 apr, 24 maj 2024 ADOS-2 Specialistkursackrediterad 9 dagar 31 okt

Är en kurs fullbokad? Skicka ett mejl till utbildningssamordnare Lisa Wilsson så får du information om när det går att anmäla sig till ett nytt kurstillfälle. 

Kort om våra kurser

ADI-R Grundkurs

ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar vid kartläggning av autistiska symtom. Intervjun ger ett väl underbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

En tvådagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog/läkare
 • PTP-psykolog/AT-läkare under handledning av ADI-R-erfaren psykolog/läkare
 • Goda kunskaper om utvecklingspsykologi/-medicin samt om autism och andra utvecklingsavvikelser
 • Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende autism
 • För PTP-/ AT-tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om autism.

 

ADOS-2

ADOS-2 Grundkurs

ADOS-2 är en standardiserad direktobservation av social kommunikation, interaktion och lek samt begränsade och repetitiva beteenden. Bedömningsinstrumentet är ett diagnostiskt verktyg som används vid utredning av misstänkt autismspektrumtillstånd (autism). ADOS-2 omfattar fem moduler som är anpassade till språklig förmåga och/eller ålder och ger ett väl underbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

Grundkursen består av 4 kursdagar uppdelat i två delar:
Del 1 (3 dagar) Grunder om autism och ADOS-2 (förberedelse cirka 6 timmar tillkommer).
Del 2 (1 dag) Uppföljningsdag som sker 2-3 månader efter del 1 (förberedelse ca 2 timmar tillkommer).

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog

ADOS-2 Booster

I den här kursen får du möjlighet att uppdatera och slipa dina ADOS-färdigheter i modul 1, 2, 3 och 4 i grupp. Vi tittar på inspelade ADOS-administreringar och går igenom individuell kodning och konsensuskodning.

Behörighet

 • Genomgången ADOS-2 Grundkurs samt legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog

ADOS-2 Knattemodulen (fördjupningskurs)

I den här kursen får du en fördjupning i ADOS-2 Knattemodulen för barn mellan 12-30 månader. Kursen omfattar en dag samt förberedelser om ca 4 timmar.

Behörighet

 • Genomgången ADOS-2 Grundkurs samt legitimerad psykolog

ADOS-2 Specialistkursackrediterad

Kursen omfattar modul 1-4. I kursen ingår motsvarande ADOS-2 Grundkurs kombinerad med en specialistdel där du fördjupar och redovisar dina kunskaper och färdigheter i metoden och identifiering av autistiska beteenden.

Kursen är ackrediterad hos psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog

Griffiths III

Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0-6 år och redovisar barnets utvecklingsnivå på hel- och delskalenivå.

Den här omarbetade versionen av Griffiths har nytt material som har bearbetats i linje med forskning inom psykologi, neurologi och pediatrik. I den här kursen får du tillfälle att gå igenom materialet, öva på administrering och få handledning i samband med egna kliniska testningar. I kursen ingår att du genomför minst 1-2 testningar.

2,5 dagar schemalagd undervisning, eget arbete tillkommer.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har auskulterat vid några småbarnsutredningar innan kursstart.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog med handledare som har erfarenhet av utredning av små barn

Johanna Ristolainen Spak presenterar Griffiths III

Bild av omslag till KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT: klinisk utbildning

KONTAKTTM är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med autism utan intellektuell funktionsnedsättning utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån kognitiv beteende terapeutiska-principer genomförs övningar och diskussioner rörande social kognition, socialt samspel och reflektion över sig själv och andra i en återkommande struktur. Deltagarna genomför antingen ett kort (12 sessioner) eller långt (24 sessioner) förlopp i grupp (cirka 8 deltagare) med minst två grupptränare.

För att bli grupptränare i KONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. Utbildningen har tidigare haft namnet ”KONTAKT-grundutbildning” men heter nu ”KONTAKT: klinisk utbildning”. Kursen ges en gång per termin och innefattar blandad inlärning via lärplattformen Canvas över en månad samt vid ett Booster-tillfälle ungefär 3 månader efter grundkursen. Kursdeltagare går igenom utbildningen i sin egen takt och närvarar vid ett gemensamt seminarium på utsatt datum och tid vid kursens slut. Sammanhängande kurstid beräknas till cirka 2 heldagar samt en dag för kursens seminarium (obligatorisk närvaro) och en ytterligare dag för Booster-tillfället (obligatorisk närvaro). Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd KONTAKT: klinisk utbildning.

Det kommer vara möjligt för deltagare som tidigare genomfört KONTAKT: klinisk utbildning att anmäla sig endast till ett Booster-tillfälle. Se nedan för mer information om anmälan till KONTAKT: Booster.

Certifierad KONTAKT-tränare

För att bli certifierad KONTAKT-tränare krävs utbildning och handledning i metoden. KIND ansvarar för utbildning samt certifiering. Efter avklarad klinisk utbildning på KIND krävs att grupptränaren leder en grupp i KONTAKT under handledning enligt utsatt struktur (cirka 3 tim/månad). Därefter ska en KONTAKT-grupp genomföras självständigt, det vill säga utan strukturerad handledning. Under denna period skickas även en film in till KIND för bedömning där grupptränaren leder en session. Därefter kan certifikat utses från KIND. En certifierad KONTAKT-tränare får leda KONTAKT-grupper självständigt och erbjuda andra kliniker inom sin enhet KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: klinisk handledning

Det är möjligt att efterfråga endast metodhandledning i utförande av KONTAKT efter avslutad kurs i KONTAKT: klinisk utbildning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

Certifierad KONTAKT-utbildare

För att bli certifierad KONTAKT-utbildare uttrycker man intresse till KIND. Om det blir aktuellt kommer KIND genomföra en observation av ett tillfälle där kandidaten genomför KONTAKT: klinisk utbildning. En certifierad KONTAKT-utbildare får leda KONTAKT-grupper självständigt och erbjuda andra kliniker, inom såväl som utanför sin organisation, KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: booster

KIND erbjuder fördjupad handledning för KONTAKT-tränare och certifierade KONTAKT- tränare i KONTAKT Booster 2 gånger per år. Från och med våren 2022 ingår Booster-kursen i utbildningspaketet för KONTAKT: klinisk utbildning. Deltagare som tidigare gått den grundläggande utbildningen kan anmäla sig till endast KONTAKT Booster vid intresse under en begränsad tidsperiod.

Ges på engelska: KONTAKT: clinical training

KONTAKT har anpassats och utprövats (Australien, Tyskland, Norge) eller är under utprövning (t ex China/Taiwan, Turkiet, Spanien) i olika kulturella kontexter utanför Sverige. Vi erbjuder därför en engelskspråkig KONTAKT-utbildning regelbundet vid KIND. För anpassning till ytterligare språk och kulturella sammanhang behövs samarbete med KIND och Hogrefe-förlaget. Den engelskspråkiga utbildning som ges baseras på KONTAKT:s utprövning i Sverige och i Australien. Här hittar du mer information. 

Anna Fridell presenterar KONTAKT

Omslag SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT: grundkurs

SKOLKONTAKT™, det vill säga social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter utan intellektuell funktionsnedsättning och dokumenterat behov av social träning i skolsammanhang, är en utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i skolans miljö. Den riktar sig till dig som arbetar framför allt med ungdomar i senare delen av grundskolan och gymnasiet. Metoden är manualbaserad och inkluderar grundläggande kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper. SKOLKONTAKT som insats pågår under 12 gruppveckor med tre sessioner/gruppvecka (50 minuter/session) med två till tre grupptränare från skolan för en grupp elever med cirka 4–8 deltagare.   

För att bli grupptränare i SKOLKONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. SKOLKONTAKT:s grundkurs är planerad att erbjudas två gånger per år. Kursen innefattar blandad inlärning via lärplattformen Canvas. Kursdeltagare går igenom grundkursen i sin egen takt men närvarar vid ett gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro via Zoom) på utsatt datum vid kursens slut. Sammanhängande kurstid för eget arbete beräknas till cirka 2 heldagar samt en heldag för kursens gemensamma seminarium. Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd SKOLKONTAKT: grundkurs.

Behörighet

 • Skolpersonal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen och vara van att arbeta med ungdomar i grupp

SKOLKONTAKT: påbyggnadskurs

För metoden SKOLKONTAKT™ rekommenderas regelbunden handledning (det vill säga att personal från elevhälsan eller specialpedagoger handleder SKOLKONTAKT:s grupptränare på sin skola). Detta eftersom SKOLKONTAKT-metodens kvalitet påverkas av bland annat tränarens erfarenhet och förmåga. För att bli intern handledare i SKOLKONTAKT behöver man gå SKOLKONTAKT:s påbyggnadskurs. På kursen ges extra fokus på SKOLKONTAKT-handledarens uppdrag, diskussion kring återkommande möjligheter/utmaningar med SKOLKONTAKT och metodens KBT-inslag.

SKOLKONTAKT:s påbyggnadskurs är planerad att erbjudas två gånger per år. Kursen innefattar förberedande uppgifter på lärplattformen Canvas (beräknas ta cirka 2 timmar) och därefter ett gemensamt heldagsseminarium (obligatorisk närvaro via Zoom). Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd SKOLKONTAKT: påbyggnadskurs.

Behörighet

 • Skolpersonal inom skolans elevhälsovård alternativt utbildad specialpedagog med erfarenhet av metodens målgrupp och gärna erfarenhet/utbildning i KBT
 • Påbyggnadskursens deltagare ska även ha fullföljt SKOLKONTAKT: grundkurs hos oss på KIND alternativt vara anmäld till grundkursen och ha genomfört den innan påbyggnadskursens start.

Christina Coco presenterar SKOLKONTAKT

PEGASUS: Gruppledarutbildning - psykoedukation för vuxna med adhd och deras anhöriga

Denna endagskurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första psykoedukativ intervention för vuxna med adhd och deras anhöriga.

Behörighet

 • Kursen riktar sig till personal som arbetar med vuxna och som har goda kunskaper om adhd. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med gruppverksamhet.

 

Utredningsmetodik

Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning med fokus på barn och tonåringar. Kursen innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola. Det här är en allmän kurs som omfattar utredning av barn och tonåringar. Om du vill specialisera dig inom småbarn respektive äldre barn se våra specialistkurser inom utredningsmetodik nedan. 

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog

Utredningsmetodik 0-6 år specialistkursackrediterad: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Kursen är ackrediterad hos Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Utredning av små barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar kräver hög kunskap om såväl typisk som atypisk utveckling. Kliniska och subkliniska symtom överlappar ofta och barnets funktion i vardagen påverkas i hög grad av den psykiska och fysiska miljön. Ansatsen i utredningen behöver därför vara bred för att barnets sammantagna förutsättningar och stödbehov ska kunna identifieras. I utredningen behöver psykologen goda färdigheter i olika metoder för informationsinhämtning och behärska olika kliniska bedömningsinstrument och tester anpassade till barnets funktionsnivå. Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper om kartläggning, diagnostik och färdigheter inom samtliga ingående delar i småbarnsutredning där flera olika testbatterier ingår.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog samt genomgången ADOS-2 Grundkurs

Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Kursen är ackrediterad hos Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Den sammantagna kunskapen om barnets/ungdomen styrkor, svårigheter, behov och förutsättningar i vardagen kan vara svåra att överblicka för den enskilda klinikern eftersom utredningen av barnets utveckling, beteende och kognition ofta görs på olika håll. Den här kursen, som omfattar utredning av barn från förskoleklass och uppåt, syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga och utreda kognitiva förmågor samt diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt. Kursen tar ett helhetsgrepp om utredningsmetodik och innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog

Elisabeth Nilsson Jobs presenterar Utredningemetodik

Kurser on demand

ADOS-2 Modul 4: Fördjupningskurs i vuxendiagnostik

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som syftar till att fördjupa kunskaperna om ADOS-2 modul 4, egenrapport och andra metoder för diagnostik av autism hos vuxna. Just nu finns det ingen kurs att anmäla sig till men kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet

 • Kursen vänder sig till dig som har genomfört ADOS-2 Grundkurs och är legitimerad psykolog

Autism och diagnostik – en kursdag om autism öppen för alla professioner som arbetar med neuropsykiatrisk utredning

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som fördjupar kunskaperna om autistiska beteenden, utredning av autism och komorbida tillstånd samt diagnostik. Kursen är öppen för alla professioner som arbetar med utredning av autismspektrumtillstånd och som vill fördjupa sig inom området. Just nu finns det ingen kurs att anmäla sig till men kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet

 • Yrkesverksamma som arbetar med utredning och diagnostik av autism

 

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser på uppdrag av arbetsgivare för personal inom vård, skola och omsorg. Utbildningen sker företrädesvis digitalt men kan även ske på plats. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad.

För mer information

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa
EN
Innehållsgranskare:
2023-05-16