Om institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

This page in English

Danderyds sjukhus

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus bedriver grundutbildning inom de stora kliniska kurserna på läkarprogrammet samt inom fysioterapeutprogrammet.

Omkring 400 studenter utbildas på institutionen per år vid enheterna för allmän kirurgi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Forskning

God undervisning kräver god forskning. Institutionen bedriver en bred klinisk forskning som har en stark koppling till Danderyds sjukhus och de stora patientflöden som finns där. Institutionen och sjukhuset arbetar tillsammans för att fokusera forskningen på de stora folksjukdomarna som behandlas vid sjukhuset. Cirka 100 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även klinisk uppdragsforskning pågår i hög omfattning.

Forskarutbildning

Institutionen har som målsättning att utbilda goda kliniska forskare och med hjälp av sin forskarutbildning utveckla vården på Danderyds sjukhus såväl som inom Stockholms läns landsting. Institutionen har cirka 80 doktorander registrerade och ca 5-10 disputationer för medicine doktorsexamen sker varje år vid institutionen.

Kontakta och besök oss

Postadress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

182 88 Stockholm

Besök oss

 

 

Danderyds sjukhus, Danderyd

Mörbygårdsvägen

Hus 18, plan 5, hiss C

Karta över Danderyds sjukhus

Institutionsledning

Prefekt

Erik Näslund

Telefon: 08-123 550 17
Mobil: 0704-84 47 99
E-post: erik.naslund@ki.se

Professor, adjungerad

Håkan Wallén

Telefon: 08-123 567 84
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Hakan.Wallen@ki.se

Administrativ chef

Åsa Misic

Telefon: 08-123 570 21
E-post: asa.misic@ki.se

Administration

Ekonomi

Redovisningsansvarig

Thomas Pettersson

Telefon: 08-123 564 92
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: thomas.pettersson@ki.se

HR/personal

Handläggare

Nina Ringart

Telefon: 08-123 564 12
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: nina.ringart@ki.se

Grundutbildning

Utbildningssamordnare

Annika Kärnekull

Telefon: 08-123 564 44
E-post: annika.karnekull@ki.se

Administratör

Malin Wirf

Telefon: 08-123 564 97
E-post: malin.wirf@ki.se

Utbildningsadministratör

Andrea Herslow

Telefon: 070-759 81 85
E-post: Andrea.Herslow@ki.se

Utbildningsadministratör och dokumentsamordnare

Kristian Hagfors

Telefon: 073-784 16 45
E-post: Kristian.Hagfors@ki.se

Utbildningsadministration

Sara Örndahl är föräldraledig till och med 3 april 2018.

Utbildningsadministratör

Sara Örndahl

E-post: sara.orndahl@ki.se

Övriga frågor

Behöver du statistisk hjälp kontakta Fredrik Johanssson

Frågor om uppdragsutbildning? Vänligen kontakta Åsa Misic

Har ni frågor om Medicinska Ämnen? Vänligen kontakta Catharina Nygren Deboussard, catharina.nygren-deboussard@ds.se

Institution