Skip to main content

Om institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS har omkring 400 studenter årligen som genomgår sin medicinska grundutbildning. Här bedrivs också en bred klinisk forskning inom en rad olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och ungefär 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen.

Danderyds hospital at autumn

Grundutbildning

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS bedriver grundutbildning inom de stora kliniska kurserna på läkarprogrammet samt inom fysioterapeutprogrammet.

Omkring 400 studenter utbildas på institutionen per år vid enheterna för allmän kirurgi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Forskning

God undervisning kräver god forskning. Institutionen bedriver en bred klinisk forskning som har en stark koppling till Danderyds sjukhus och de stora patientflöden som finns där. Institutionen och sjukhuset arbetar tillsammans för att fokusera forskningen på de stora folksjukdomarna som behandlas vid sjukhuset. Cirka 100 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även klinisk uppdragsforskning pågår i hög omfattning.

Forskarutbildning

Institutionen har som målsättning att utbilda goda kliniska forskare och med hjälp av sin forskarutbildning utveckla vården på Danderyds sjukhus såväl som inom Stockholms läns landsting. Institutionen har cirka 90 doktorander registrerade och ca 10 disputationer för medicine doktorsexamen sker varje år vid institutionen.

Kontakta oss

Postadress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

182 88 Stockholm

Besök oss på Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5

Institutionsledning

Tomas Jernberg

Professor/överläkare

Åsa Misic

Administrativ chef
08-123 570 21
070-642 18 42

Håkan Wallén

Professor, adjungerad
08-123 567 84
08-123 559 35

Administration

Ekonomi

Ekonomi

Handläggare personal/forskarutbildning

Nina Ringart

Handläggare

Inköp/Resebokningar/Webb/Licenser

Malin Wirf

Administratör
08-123 564 97
070-773 25 40

Grundutbildning

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör
0702804294
D1.Administration

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
0707598185

Kristian Hagfors

Utbildningsadministratör
073-784 16 45

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör

Statistiker

Övrig hjälp

Frågor om uppdragsutbildning? Vänligen kontakta Åsa Misic