Om institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS har omkring 400 studenter årligen som genomgår sin medicinska grundutbildning. Här bedrivs också en bred klinisk forskning inom en rad olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och ungefär 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen.

Danderyds hospital at autumn

Grundutbildning

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS bedriver grundutbildning inom de stora kliniska kurserna på läkarprogrammet samt inom fysioterapeutprogrammet.

Omkring 400 studenter utbildas på institutionen per år vid enheterna för allmän kirurgi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Forskning

God undervisning kräver god forskning. Institutionen bedriver en bred klinisk forskning som har en stark koppling till Danderyds sjukhus och de stora patientflöden som finns där. Institutionen och sjukhuset arbetar tillsammans för att fokusera forskningen på de stora folksjukdomarna som behandlas vid sjukhuset. Cirka 250-300 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även klinisk uppdragsforskning pågår i hög omfattning.

Forskarutbildning

Institutionen har som målsättning att utbilda goda kliniska forskare och med hjälp av sin forskarutbildning utveckla vården på Danderyds sjukhus såväl som inom Stockholms läns landsting. Institutionen har cirka 90 doktorander registrerade och ca 10 disputationer för medicine doktorsexamen sker varje år vid institutionen.

Kontakta oss

Postadress

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

182 88 Stockholm

Besök oss på Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5

Institutionsledning

Profile image

Tomas Jernberg

Prefekt/Professor/överläkare
0701671474
Profile image

Anna Däckfors

Administrativ chef
Profile image

Håkan Wallén

Professor/överläkare
+46852482618
+46707374935
Profile image

Anna Kiessling

Professor/Överläkare

Administration

Ekonomi

Profile image

Siw Svensson

Ekonomihandläggare
+46852482605
+46769416693

Handläggare personal/forskarutbildning

Profile image

Nina Ringart

Handläggare
+46852482604
+46769494965

Inköp/IDAC/Anknytning/Resebokningar/Webb

Profile image

Malin Wirf

Administratör
+46852482602
+46707732540

Grundutbildning

Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningssamordnare
Profile image

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör
Profile image

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
Profile image

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
Profile image

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
+46852482608

SK-kurser och uppdragsutbildningar

 

Profile image

Olivia Ekberg

Utbildningsadministratör

Avtalshantering för kliniska prövningar

Profile image

Nina Greilert

Forskningssköterska

Forskningssköterska

Profile image

Maja Månsson

Forskningssköterska
+46852482686

Statistiker

Profile image

Yunzhang Wang

Statistiker
MW
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2024-01-05