Global barnhälsa

Idag vet ingen hur många barn med utvecklingsstörningar som bor i världen, eftersom det saknas tillförlitlig statistik från de flesta låg och medelinkomstländer i vilka mer än 80% av alla barn bor.

I många av dessa länder utgör funktionshinder ett stigma och barnen är negligerade och diskriminerade. Vi genomför nu ett antal populationsbaserade studier för att bestämma prevalensen av olika utvecklingsstörningar som cerebral palsy, autism spectrum disorder, adhd, intellectual disability, communication disorders, learning disorders, etc. Ett annat problem är att de bristfälliga resurser som finns används på gamla och verkningslösa metoder. Vi bedriver därför ett antal studier där vi utvärderar nyutvecklade, lågkostnads interventioner som kan användas i områden där det inte finns utbildad personal.

Vi deltar även i ett UNICEF/WHO projekt som syftar till att utveckla ett globalt system för tidig upptäckt och tidig behandling av barn med utvecklingsstörningar som kan användas för att utveckla nationella program i låg och medelinkomstländer.

Projektledare

Professor, senior

Hans Forssberg

E-post: Hans.Forssberg@ki.se

 

Forskningsprojekt

  • Cerebral palsy in Uganda; risk factors, intervention and epidemiology (CURIE)
  • Developmental Disabilities in low and middle income countries: Early detection and intervention

Medarbetare i forskargruppen

Angelina Kakooza-Mwesige, lecturer, Makerere University, Kampala, Uganda
Ann Christin Eliasson, professor, Kvinnors & Barns hälsa, Karolinska Institutet
Carin Andrews, doktorand, Kvinnors & Barns hälsa, Karolinska Institutet
Gillian Saloojee, PhD, Malamulele Onward, Johannesburg, South Africa
Keron Ssebyala, administrative manager, Makerere University, Kampala, Uganda
Lukia Namaganda, doktorand, Makerere University, Kampala, Uganda
Francis U Ekwan, Makerere University, Kampala, Uganda

Samverkan

Diane Damiano, director, NIH, Bethesda, USA
UNICEF – Raoul Bejmero, HQ, New York, New York

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet
Stiftelsen Frimurare barnhuset

Jennifer Frithiof
2022-08-31