Enheten för utbildning

Enheten för utbildning ansvarar för ledning, koordinering och administration av IMM:s utbildningar. IMM utbildar studenter, doktorander och yrkesverksamma inom toxikologi, arbete och hälsa, epidemiologi, registerbaserad forskning, global och jämlik vård och hälsa, biostatistik, samt hälsopromotion.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen

Utbildning vid IMM

Utbildning är en viktig del i Institutet för Miljömedicins verksamhet. Vi utbildar studenter, doktorander och yrkesverksamma inom toxikologi, arbete och hälsa, epidemiologi, registerbaserad forskning, global och jämlik vård och hälsa, biostatistik, samt hälsopromotion.

Mer information här.