Utbildning vid IMM

Utbildning är en viktig del i Institutet för Miljömedicins verksamhet. Utbildningsverksamheten bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå inom epidemiologi, miljömedicin och toxikologi. Utöver detta arrangeras kurser och seminarier för kompetensutveckling inom det miljömedicinska området, ofta i samarbete med olika myndigheter.