Skip to main content

Kriteriedokument för yrkeshygieniska gränsvärden

Länkar till de grupper vid IMM som arbetar med vetenskapliga underlag för yrkeshygieniska gränsvärden samt kriteriedokument.

Nordiska Expertgruppen


Den Nordiska Expertgruppen arbetar med kriteriedokument för de nordiska länderna. Gruppen leds av Gunnar Johanson, IMM.

Nordiska Expertgruppen
Rapporter från den Nordiska Expertgruppen

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)


Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) tar fram underlag (Summary Documents) med förslag till hälsobaserade hygieniska gränsvärden för EUs medlemsländer. Gunnar Johanson, IMM, medverkar som expert i kommittén.

SCOEL

För mer information

Professor, senior

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se