Kriteriedokument för yrkeshygieniska gränsvärden

Nordiska Expertgruppen

Den Nordiska Expertgruppen arbetar med kriteriedokument för de nordiska länderna. Gruppen leds av Gunnar Johanson, IMM.

Nordiska Expertgruppen
Rapporter från den Nordiska Expertgruppen


För mer information

Profile image

Gunnar Johanson

Professor
852487752
Anna Persson
2023-04-09