Header GPH landningssida

Institutionen för global folkhälsa

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Det omfattar att studera hur sociala fenomen påverkar befolkningens hälsa i en globaliserad värld och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiskt folkhälsoarbete.

Foto: Getty Images,KI,Sofia Lindberg

Aktuell forskning och aktiviteter

Institutionskalender

Doktorander berättar om sin forskning och Agenda 2030

Anders Klingberg, Juliet Aweko och Patricia Eustachio Colombo berättar om sina forskningsprojekt som doktorander vid institutionen samt hur de relaterar till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Filmen är på engelska. 

De globala målen för hållbar utveckling är en samling av 17 globala mål, som antogs 2015 av världens ledare. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.