Medicinvetarna #107: Vem behöver vitamintillskott?

Vitaminer är livsnödvändiga ämnen som vi inte kan bilda själva. Därför kan vi behöva ta tillskott i vissa situationer. Samtidigt visar forskningen att de allra flesta klarar sig utmärkt på en allsidig kost och att vitaminer i överskott i vissa fall faktiskt kan vara skadligt. Susanne Rautiainen Lagerström är nutritionist och forskare och enligt henne är det allmänna rådet ganska enkelt: Ät varierat! Avsnittet publicerades 16 november 2022.

Susanne Rautiainen Lagerström
Susanne Rautiainen Lagerström Foto: Andreas Andersson

Man behöver bara gå in på ett apotek, eller ta en titt i stormarknadernas hälsohyllor, för att inse att kosttillskottsbranschen omsätter stora belopp varje år. Men för de allra flesta som äter en allsidig kost behövs inga tillskott (även om placebo-effekten givetvis inte ska underskattas).

Susanne Rautiainen Lagerström är forskare och nutritionist knuten både till institutionen för medicin, Solna och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Hon är också knuten till Harvard Medical School i USA. Hon har forskat på livsstilsrelaterade riskfaktorer för sjukdom både genom kliniska studier och epidemiologiska nutritionsstudier. Hon arbetar även som AT-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

I avsnitt 107 av Medicinvetarna svarar hon på lyssnarfrågor om när man kan behöva vitamintillskott (vid specifika bristsituationer), om D-vitamin kan minska risken för allvarlig covid-sjukdom (finns ännu inga tydliga vetenskapliga belägg för detta) eller när för mycket vitaminer faktiskt kan vara skadligt (hos personer med cancer eller ökad risk för cancer).

I avsnittet hör vi också John Axelsson, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, svara på en lyssnarfråga om sovställningar och vilken betydelse de kan ha.

AA
Innehållsgranskare:
2022-12-20