Utbildning och undervisning på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser

På Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser har vi lång erfarenhet av undervisning och föreläsande inom katastrofmedicin, folkhälsa i katastrofer, global hälsa i relation till katastrofer, prioritering, triage och beslutsfattanden. Våra medarbetare utgår delvis från egna erfarenheter från sin forskning och från fältarbete i katastrofer i sin undervisning. Vi utbildar via ett flertal olika kurser i katastrofmedicin, bland annat i ett Erasmus Mundus masterprogram.

Två studenter, en man och en kvinna, sitter med ryggen mot kameran och tittar på en white board som deras lärare pekar på
Erasmus Mundus Master Public Health in Disasters Foto: Åsa Svensson

Erasmus Mundus masterprogram - Public Health in Disasters

Vårt Erasmus Mundus masterprogram Public Health in Disasters är framtaget för att erbjuda en förstklassig utbildning inom folkhälsa i katastrofområden. Det är det enda Erasmus Mundus Masterprogrammet på Karolinska Institutet.

Om programmet

Vi är ett av tre universitet som ingår i ett gemensamt Erasmus Mundus Masterprogram, tillsammans med Universidad de Oviedo i Spanien och University of Nicosia på Cypern. Masterprogrammet syftar till att bygga färdigheter som minskar risker inom katastrofarbete och bidrar till en bättre och med riktad hjälpinsats, med fokus på folkhälsa, i katastrofer. Programmet undervisas av högutbildade lärare med personlig erfarenhet av att arbeta inom hälso och sjukvård i katastrofområden. Målsättningen med programmet är att ge studenterna gott om både praktisk och teoretisk kunskap om hälso och sjukvård i katastrofer och global sjukvård, som ger dem möjlighet att gå vidare till flera roller och tjänster inom global katastrofmedicin.

Fristående kurs - Public Health Response in Disasters

Målet med kursen är att ge kompetens i att på lämpligt sätt prioritera, planera, implementera och överblicka folkhälsoinsatser inom katastrofhjälp, baserat på behov och risk. Kursen syftar till att förbereda studenterna för flera olika roller inom området global hälsa och katastrofmedicin. Utbildningen sker parallellt med vårt Erasmus Mundus masterprogram, vilket ger studenterna den extra fördelen att få samarbeta med kurskamrater från hela världen och på så sätt utbyta kunskaper och erfarenheter i en stimulerande miljö.  

Kursen består av 20 ECT poäng och ges på heltid, på plats på KI Campus Solna.

AnTriEx and ViTriEX - simuleringsverktyg för övning och utbildning

personer på huk på golvet sorterar röd platta cirklar som symboliserar patienter
Studenter deltar i en AnTriEx-övning Foto: Åsa Svensson

Kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på KI

Vi undervisar kortare kurser i katastrofmedicin för läkarstudenter på KI, i form av den valbara kursen Katastrofmedicin SVK. Kursen innehåller bland annat: principer kring klinisk vård, beslutfattande med begränsade resurser, och kontext i katastrofsituationer. Kursen ger också studenterna en överblick av direkta och indirekta effekter av en katastrof på hälsa och på sjukvården. 

En gång per termin arrangerar vi dessutom en speciell en-dagskurs i katastrofmedicin för alla läkarstudenter som går sista året på KI. Kursen kallas Beslutsfattande med knappa resurser och fokus för dagen ligger just på triage, prioritering, och hur man bäst fattar beslut när flera, eller nästan alla, fakta i fallet är okända.  

Kurser för specialistläkare

Sedan 2018 har vi tillhandahållit specialistkurser inom katastrofmedicin på uppdrag av Socialstyrelsen, så kallade SK-kurser. Specialistkurserna är statligt finansierade utbildningar för läkare som genomför sin specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna fokuserar på beslutsfattande med begränsade resurser, triage och katastrofmedicin.

Health Assistance in Humanitarian Crisis - Uppdragsutbildning i samarbete med Läkare utan Gränser Sverige

Vi genomför uppdragsutbildningen Health Assistance in Humanitarian Crisis, som riktar sig till hälso och sjukvårdspersonal som förbereder sig för att arbeta i fält för Läkare utan Gränser Sverige.

Om kursen

Det övergripande målet med kursen är att bidra med kompetenser, strategier och verktyg för att deltagarna ska kunna gå vidare till arbete inom humanitär hälso och sjukvård. Fokus ligger på ett flertal kärnområden, så som: global hälsa, epidemiutbrott, moraliska och etiska dilemma i humanitärt arbete och mycket mer. Kursen består av 12 ECT poäng och genomförs med en blandning av fysiskt och digital undervisning. För att få reda på mer, läs gärna på kursaffischen.

Observera att du bara kan läsa kursen om du blivit erbjuden uppdrag för Läkare utan Gränser eller din arbetsgivare på annat sätt ansvarar för ditt deltagande. Det går inte att söka eller gå kursen på egen hand.

För frågor om våra kurser och utbildningar, vänligen kontakta:

Hannah von Reding

Kurskoordinator
JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-10-02