TINA

TINA är ett forskningsprojekt som vill hjälpa barn som mår dåligt att nå rätt vård i tid. Vi erbjuder gratis utbildning för föräldrar i Haninge och har genomfört flera utbildningar av personal i kommunen.

Mer information för föräldrar och personal i Haninge

Se filmen om forskningsprojekt TINA

HJ
Innehållsgranskare:
Hanna Johans
2024-03-26