TINA-projektets expertgrupp

Till projektet har vi knutit kunskaper inom olika områden, med syfte att få återkoppling av experter inom skilda discipliner och för att förankra projektet inom civilsamhället, vården, och hälso- och sjukvårdens förvaltning.

Personer som umgås över video.
Photo: Beatrice Johansson

Arbetsgruppen och expertgruppen ses ungefär två gånger per termin och behandlar då frågor som arbetsgruppen berett, men många i denna grupp är också mer involverade i olika delprojekt, bl.a. som handledare till våra doktorander. Medan projektet framskrider kan gruppens sammansättning komma att förändras.

I expertgruppen finns 

 • Aina Basilier Vaage, Transkulturelt senter, Stavangers Universitetssjukhus, Norge. Överläkare, PhD, psykiater och barnpsykiater, arbetar med och forskar kring barn på flykt och vård för flyktingar och asylsökande
 • Anna Edenius, Enheten för psykisk hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Psykolog och expert på små barn och tidigt föräldraskap
 • Cécile Rousseau, McGill University, Kanada. Professor och framstående forskare inom området transkulturell barn- och ungdomspsykiatri
 • Hanna Augustsson, forskargrupp PROCOME, LIME, KI. Forskar kring implementering av olika typer av förbättringsinterventioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationer
 • Henna Hasson, forskargrupp PROCOME, LIME, KI. Professor i implementeringsvetenskap med fokus på genomförande och utvärdering av förändringar inom vård och omsorg
 • Hugo Sjöqvist, forskargrupp EPiCSS, KI. Statistiker med erfarenhet av liknande studier
 • Johanna Engelbrektsson, Hamnen, Gustafsberg. Ansvarig för kompetensutvecklingsnätverket inom första linjen i Stockholm
 • Katja Sjöblom, psykolog och samordnare på första linjen-mottagningen Hamnen i Gustavsberg
 • Lene Lindberg,  Enheten för psykisk hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Psykolog med lång erfarenhet av tidiga förebyggande insatser 
 • Mehrnaz Aram, samordnare asyl och nyanlända på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Mikael Billing, Bitr enhetschef, leg. psykolog BUP Traumaenhet , Region Stockholm
 • Rosaria Galanti, forskargrupp EPHIR, GPH, KI. Professor och interventionsforskare, bidrar med kunskap inom utvärderingsdelen av projektet
 • Sofie Bäärnhielm, sektionschef och överläkare, Transkulturellt Centrum, Region Stockholm. Docent i psykiatri vid KI, och expert på psykisk ohälsa utifrån kulturella aspekter
 • Somaya Ghanem, socionom på BRIS med erfarenhet av att genomföra likartade projekt

 

HJ
Innehållsgranskare:
Hanna Johans
2024-03-26