PEDALS - Studien

PEDALS-studien är en studie om förekomst av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd bland ungdomar i Sverige och deras behov av stöd. Nedan finner du kort information om studien, bakgrunden till den och kontaktuppgifter till PEDALS-studiens arbetsgrupp.

dekorativ bild
iStock Photo: Tunatura

Presentation av studien

PEDALS är ett forskningsprojekt som syftar till att uppskatta förekomsten av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd bland ungdomar i Sverige. Studien kommer att utvärdera ungdomarnas behov av stöd med det övergripande syftet att få ett bredare perspektiv på stöd till psykisk ohälsa. Studien kommer även att undersöka hur användandet av sociala medier påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Bakgrund

I Sverige och i flera andra västländer ökar användandet av vården för psykisk ohälsa stadigt över tid. Utöver detta ökar självrapporterade psykiska besvär som nervositet, låg självkänsla och oro bland unga. Dessa besvär uppfyller inte kriterierna för ett psykiatriskt tillstånd och behöver inte nödvändigtvis leda till vård. Diskussionen om hur man kan stödja den eventuellt ökande gruppen ungdomar med psykiska besvär blir ibland polariserad på grund av vår bristfälliga kunskap om de faktiska behoven och antalet ungdomar med besvär.

Då denna kunskap till stor del saknas är målsättningen för detta forskningsprojekt att undersöka hur stora grupperna är som drabbas av psykiska besvär som oro och ångest (uppfyller inte kriterierna för en diagnos) och psykiatriska tillstånd (uppfyller kriterierna för en diagnos), och vilka behov våra unga generation har när man överväger utbudet av stödfunktioner både i och utanför hälso- och sjukvården.

Kontakt för projektet

Profile image

Christina Dalman

Projektansvarig
Profile image

Johan Åhlén

Akademisk projektledare
+46852483389
+46702814669
Profile image

Anna Ohlis

Post doktor
Profile image

Hanna Mulder

Projektkoordinator
+46852482448
+46701704859
Profile image

Sara Maroufkhani

Projektkoordinator

PEDALS

Projekt datum: 1 Oktober 2022 - 31 September 2026

Grundad av: Forte - Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd

Bidragsavtals ID: 2022-01002

CD
Innehållsgranskare:
Hanna Mulder
2023-08-17