Organisation - FyFa

Organisation och ledning vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Ledningsgruppen

Sophie Erhardt

Prefekt, Professor

Håkan Westerblad

Vice prefekt, Professor
Cellulär Muskelfunktion
C3 Fysiologi och farmakologi

Lars I Eriksson

Vice/biträdande prefekt

Eva Gipperth

Administrativ chef

Utbildning

Elisabet Stener-Victorin

Utbildningsansvarig för all utbildning på institutionen, Professor

Duarte Ferreira

Kursansvarig samt biträdande lektor, studierektor för grundutbildning

Eddie Weitzberg

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård, Professor

Kent Jardemark

Studierektor för forskarutbildning i fysiologi & farmakologi, Forskargruppsledare
organisation chart for the department of physiology and pharmacology.
Organisationsschema FYFA.