Organisation - FyFa

Organisation och ledning vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Ledningsgruppen

Sophie Erhardt

Viceprefekt, Professor

Lars I Eriksson

Professor/överläkare

Eva Gipperth

Administrativ chef

Utbildning

Elisabet Stener-Victorin

Utbildningsansvarig för all utbildning på institutionen, Professor

Anna Feldreich

Studierektor för utbildning i fysiologi, Universitetsadjunkt

Duarte Ferreira

Studierektor för utbildning i farmakologi, Universitetslektor

Eddie Weitzberg

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård, Professor

Kent Jardemark

Studierektor för forskarutbildning i fysiologi & farmakologi, Forskargruppsledare
organisation chart for the department of physiology and pharmacology.
Organisationsschema FYFA.