Skip to main content

Organisation - FyFa

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Organisationsschema institutionen för fysiologi och farmakologi

Ladda ned organisationsschemat (pdf)

Institutionsledning

Prefekt

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Ledningsgrupp

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Professor

Sophie Erhardt

Enhet: Erhardt Sophie grupp - Neuropsykoimmunologi
E-post: Sophie.Erhardt@ki.se

Professor/överläkare

Lars I Eriksson

Telefon: 08-524 872 41
Enhet: Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
E-post: Lars.I.Eriksson@ki.se

Universitetslektor

Inger Johansson

Telefon: 08-524 877 54
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Inger.Johansson@ki.se

Professor

Anna Krook

Telefon: 08-524 878 24
Enhet: Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi
E-post: Anna.Krook@ki.se

Docent

Jorge Ruas

Telefon: 08-524 872 61
Enhet: Ruas Jorge grupp - Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
E-post: Jorge.Ruas@ki.se

Professor

Gunnar Schulte

Telefon: 08-524 879 33
Enhet: Schulte Gunnar grupp - Receptorbiologi och signalering
E-post: Gunnar.Schulte@ki.se

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Professor

Camilla Svensson

Telefon: 08-524 879 48
Enhet: Svensson Camilla grupp - Molekylär smärtforskning
E-post: camilla.svensson@ki.se

Utbildning

Utbildningsansvarig för all utbildning på institutionen

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Studierektor för utbildning i fysiologi

Universitetsadjunkt

Anna Feldreich

Enhet: Utbildning
E-post: anna.feldreich@ki.se

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård

Professor

Eddie Weitzberg

Telefon: 08-524 879 94
Enhet: Weitzberg Eddie grupp - Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa
E-post: Eddie.Weitzberg@ki.se

Studierektor för utbildning i farmakologi

Universitetslektor

Inger Johansson

Telefon: 08-524 877 54
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Inger.Johansson@ki.se

Studierektor för forskarutbildning i farmakologi

Forskargruppsledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
Enhet: Jardemark, Kent - Translationell farmakologi
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Kontaktuppgifter till studentadministration vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Administration

Administrativ personal på institutionen för fysiologi och farmakologi