Organisation - FyFa

Organisation och ledning vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Ledningsgruppen

Sophie Erhardt

Prefekt, Professor

Lars I Eriksson

Vice/biträdande prefekt

Christina Johansson

Administrativ chef

Jon Lundberg

Professor
Farmakologisk Kväveoxidforskning
C3 Fysiologi och farmakologi

Anna Krook

Professor
08-524 878 24

Utbildning

Kent Jardemark

Studierektor för forskarutbildning i fysiologi & farmakologi, Forskargruppsledare

Duarte Ferreira

Kursansvarig samt biträdande lektor, studierektor för grundutbildning

Eddie Weitzberg

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård, Professor
organisation chart for the department of physiology and pharmacology.
Organisationsschema FYFA.