Organisation - FyFa

Organisation och ledning vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).

Ledningsgruppen

Sophie Erhardt

Prefekt, Professor

Anna Krook

Viceprefekt, Professor
08-524 878 24

Jon Lundberg

Viceprefekt, Professor
Farmakologisk Kväveoxidforskning
C3 Fysiologi och farmakologi

Lars I Eriksson

Viceprefekt, Professor och överläkare

Kristina Ösund

Administrativ chef

Utbildning

Kent Jardemark

Studierektor för forskarutbildning i fysiologi & farmakologi, Forskargruppsledare

Duarte Ferreira

Kursansvarig samt biträdande lektor, studierektor för grundutbildning farmakologi

Ellinor Kenne

Biträdande lektor, studierektor för grundutbildning fysiologi

Eddie Weitzberg

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård, Professor
Illustration av FyFas Organisationsschema
Organisationsschema FyFa
EP
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-08-18