Skip to main content

Grund- och avancerad nivå

Utbildning på grund- och avancerad nivå på institutionen för fysiologi och farmakologi sker inom programutbildningar, samt genom fristående kurser.

Kurser inom fysiologi

Programkurser - fysiologi:

Den Friska Människan 2 - DFM2 (30 hp)
Läkarprogrammet termin 2. Kurskod: 2LK002
E-post kursansvarig: ellinor.kenne@ki.se
Kurswebben - Den Friska Människan 2

Fysiologi 1 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1, tema undersökning. Kurskod: 1FY015
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 1, tema undersökning

Fysiologi 2 för fysioterapeutprogrammet (7,5 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1. Kurskod: 1FY014
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 2

Fysiologi 4 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 2. Kurskod: 1 FY022
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 4, tema intervention

Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta (7,5 hp)
Valbar kurs inom fysioterapeutprogrammet. Denna kurs ersätter "Sensorisk stimulering vid olika smärttillstånd". Kurskod: 1SY057 och 4KL015 (masterkurs)
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Sensorisk stimulering

Integrativ fysiologi för biomedicinprogrammet T3 (15 hp)
Integrativ fysiologi, biomedicin, termin 3. Kursen ges hösttermin. Kurskod: 1BI006
E-post kursansvarig: johanna.lanner@ki.se
Kurswebben - Integrativ fysiologi för biomedicinarprogrammet T3

Organsystemens struktur och funktion - OSOF (27 hp)
Tandläkarprogrammet T2. Kursen ges vårtermin. Kurskod: 2TL032.
Kursansvarig: institutionen för neurovetenskap: bjorn.meister@ki.se. Kursexpedition: BZ-lab, Berselius väg 3, plan 6
E-post kursansvarig för fysiologiämnena: anna.feldreich@ki.se, institutionen för fysiologi och farmakologi
Kurswebben - OSOF, tandläkarprogrammet T2

Fysiologi för optikerprogrammet T1 (4,5 hp)
Kurskod: 1OP052
E-post kursansvarig: hakan.westerblad@ki.se
Kurswebben - Fysiologi för optikerprogrammet T1

Idrottsmedicin/Sports medicine (7,5 hp)
Valbar kurs inom läkarprogrammet. Kurskod: 2LK022
E-post kursansvarig: carl.j.sundberg@ki.se
Kurswebben - Idrottsmedicin/Sports medicine

Fristående kurser - fysiologi:

Människans fysiologi - fristående kurs (30 hp)
Kursen ges endast hösttermin. Kurskod: 1QA052
E-post kursadministratör: marie‑louise.sundin@ki.se, tel: 08-524 879 72
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se
Info om kursen Människans fysiologi - fristående kurs
Kurswebben - Människans fysiologi

Fysiologi - en introduktion (7,5 hp)
Kurskod: 1QA049
E-post kursadministratör: marie-louise.sundin@ki.se, tel: 08-524 879 72
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se
Info om kursen Fysiologi - en introduktion
Kurswebben - Fysiologi: en introduktion

Populärvetenskaplig kommunikation (7,5 hp)
Kurskod: 1QA054
E-post kursadministratör: marie-louise.sundin@ki.se, tel. 08-524 879 72
E-post kursansvarig: carl.j.sundberg@ki.se
Info om kursen Populärvetenskaplig kommunikation
Kurswebben - Populärvetenskaplig kommunikation

Kurser inom farmakologi

Programkurser - farmakologi:

Farmakologi i kurserna DSM 1 och DSM 2, läkarprogrammet (termin 3 och termin 4)
Kursen ges vår- och hösttermin. Kurskoderna DSM1: 2LK093, DSM2: 2LK069.
E-post kursansvarig: inger.johansson@ki.se
Kurswebben - Den sjuka människan 1
Kurswebben - Den sjuka människan 2

Farmakologi - grundkurs (5 hp) för tandläkarprogrammet (termin 3)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL005
E-post kursansvarig: ernst.brodin@ki.se
Kurswebben - Farmakologi: grundkurs

Klinisk farmakologi (3 hp) för tandläkarprogrammet (termin 9)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL033
E-post kursansvarig: anna.feldreich@ki.se
Kurswebben - Klinisk farmakologi för tandläkarprogrammet, T9

Farmakologi med toxikologi (10 hp) för biomedicinarprogrammet (termin 4)
Kursen ges på vårterminen. Kurskod: 1BI008. Kursen ges på engelska / The course is in English.
E-post kursansvarig: kent.jardemark@ki.se
Kurswebben - Farmakologi med toxikologi

Farmakologi (3 hp) för optikerprogrammet (termin 3)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 1OP016
E-post kursansvarig: kent.jardemark@ki.se
Kurswebben - Farmakologi: optiker

Fristående kurser - farmakologi:

Farmakologi (15 hp)
Kursen ges vårtermin. Kurskod: 1QA047
E-post kursansvarig: lilly.schwieler@ki.se
Om kursen Farmakologi - fristående kurs (15 hp)
Kurswebben - Farmakologi: fristående kurs

Naturläkemedel (7,5 hp)
Kurskod: 1QA053
E-post kursansvarig: johanna.hok@ki.se
Om kursen Naturläkemedel
Kurswebben - Naturläkemedel

Kurser inom anestesi och intensivvård

Sektionen för anestesi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi erbjuder utbildning inom sina ämnesområden.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård

Kontakt

Fysiologikurser - utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Sofia Pettersson

Telefon: 08-524 872 29
E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se
Besöksadress: Kursexpeditionen / Reception
Solnavägen 9, plan 3
Öppettider: 
Tisdag: 11:30-12:30
Torsdag: 12:00-13:00
(sommar- och vinterstängt vissa perioder)

Farmakologikurser - utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Katariina Välimäki

Telefon: 08-524 879 69
E-post: farmkursexp@fyfa.ki.se
Besöksadress: Kursexpeditionen / Reception
Solnavägen 9, plan 3
Öppettider: 
Tisdag: 11:30-12:30
Torsdag: 12:00-13:00
(sommar- och vinterstängt vissa perioder)

Utbildningsansvarig för alla kurser på institutionen

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Studierektorer

Studierektor för utbildning i fysiologi på grund- och avancerad nivå

Universitetsadjunkt

Anna Feldreich

Enhet: Utbildning
E-post: anna.feldreich@ki.se

Studierektor för utbildning i farmakologi på grund- och avancerad nivå

Universitetslektor

Inger Johansson

Telefon: 08-524 877 54
Enhet: Ingelman-Sundberg Magnus grupp - Farmakogenetik
E-post: Inger.Johansson@ki.se

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård på grund- och avancerad nivå

Professor

Eddie Weitzberg

Telefon: 08-524 879 94
Enhet: Weitzberg Eddie grupp - Nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa
E-post: Eddie.Weitzberg@ki.se