Skip to main content

Grund- och avancerad nivå

Utbildning på grund- och avancerad nivå på institutionen för fysiologi och farmakologi sker inom programutbildningar, samt genom fristående kurser.

Kurser inom fysiologi

Programkurser - fysiologi:

Den Friska Människan 2 - DFM2 (30 hp)
Läkarprogrammet termin 2. Kurskod: 2LK002
E-post kursansvarig: ellinor.kenne@ki.se
Kurswebben - Den Friska Människan 2

Fysiologi 1 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1, tema undersökning. Kurskod: 1FY015
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 1, tema undersökning

Fysiologi 2 för fysioterapeutprogrammet (7,5 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1. Kurskod: 1FY014
E-post kursansvarig: stefano.gastaldello@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 2

Fysiologi 4 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 2. Kurskod: 1 FY022
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Fysiologi 4, tema intervention

Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta (7,5 hp)
Valbar kurs inom fysioterapeutprogrammet. Denna kurs ersätter "Sensorisk stimulering vid olika smärttillstånd". Kurskod: 1SY057 och 4KL015 (masterkurs)
E-post kursansvarig: irene.lund@ki.se
Kurswebben - Sensorisk stimulering

Integrativ fysiologi för biomedicinprogrammet T3 (15 hp)
Integrativ fysiologi, biomedicin, termin 3. Kursen ges hösttermin. Kurskod: 1BI006
E-post kursansvarig: johanna.lanner@ki.se
Kurswebben - Integrativ fysiologi för biomedicinarprogrammet T3

Organsystemens struktur och funktion - OSOF (27 hp)
Tandläkarprogrammet T2. Kursen ges vårtermin. Kurskod: 2TL032.
Kursansvarig: institutionen för neurovetenskap: bjorn.meister@ki.se. Kursexpedition: BZ-lab, Berselius väg 3, plan 6
E-post kursansvarig för fysiologiämnena: anna.feldreich@ki.se, institutionen för fysiologi och farmakologi
Kurswebben - OSOF, tandläkarprogrammet T2

Fysiologi för optikerprogrammet T1 (4,5 hp)
Kurskod: 1OP052
E-post kursansvarig: hakan.westerblad@ki.se
Kurswebben - Fysiologi för optikerprogrammet T1

Idrottsmedicin/Sports medicine (7,5 hp)
Valbar kurs inom läkarprogrammet. Kurskod: 2LK022
E-post kursansvarig: carl.j.sundberg@ki.se
Kurswebben - Idrottsmedicin/Sports medicine

Fristående kurser - fysiologi:

Människans fysiologi - fristående kurs (30 hp)
Kursen ges endast hösttermin. Kurskod: 1QA052
E-post kursadministratör: marie‑louise.sundin@ki.se, tel: 08-524 879 72
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se
Info om kursen Människans fysiologi - fristående kurs
Kurswebben - Människans fysiologi

Fysiologi - en introduktion (7,5 hp)
Kurskod: 1QA049
E-post kursadministratör: marie-louise.sundin@ki.se, tel: 08-524 879 72
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se
Info om kursen Fysiologi - en introduktion
Kurswebben - Fysiologi: en introduktion

Populärvetenskaplig kommunikation (7,5 hp)
Kurskod: 1QA054
E-post kursadministratör: marie-louise.sundin@ki.se, tel. 08-524 879 72
E-post kursansvarig: carl.j.sundberg@ki.se
Info om kursen Populärvetenskaplig kommunikation
Kurswebben - Populärvetenskaplig kommunikation

Kurser inom farmakologi

Programkurser - farmakologi:

Farmakologi i kurserna DSM 1 och DSM 2, läkarprogrammet (termin 3 och termin 4)
Kursen ges vår- och hösttermin. Kurskoderna DSM1: 2LK093, DSM2: 2LK069.
E-post kursansvarig: inger.johansson@ki.se
Kurswebben - Den sjuka människan 1
Kurswebben - Den sjuka människan 2

Farmakologi - grundkurs (5 hp) för tandläkarprogrammet (termin 3)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL005
E-post kursansvarig: ernst.brodin@ki.se
Kurswebben - Farmakologi: grundkurs

Klinisk farmakologi (3 hp) för tandläkarprogrammet (termin 9)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL033
E-post kursansvarig: anna.feldreich@ki.se
Kurswebben - Klinisk farmakologi för tandläkarprogrammet, T9

Farmakologi med toxikologi (10 hp) för biomedicinarprogrammet (termin 4)
Kursen ges på vårterminen. Kurskod: 1BI008. Kursen ges på engelska / The course is in English.
E-post kursansvarig: kent.jardemark@ki.se
Kurswebben - Farmakologi med toxikologi

Farmakologi (3 hp) för optikerprogrammet (termin 3)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 1OP016
E-post kursansvarig: kent.jardemark@ki.se
Kurswebben - Farmakologi: optiker

Fristående kurser - farmakologi:

Farmakologi (15 hp)
Kursen ges vårtermin. Kurskod: 1QA047
E-post kursansvarig: lilly.schwieler@ki.se
Om kursen Farmakologi - fristående kurs (15 hp)
Kurswebben - Farmakologi: fristående kurs

Naturläkemedel (7,5 hp)
Kurskod: 1QA053
E-post kursansvarig: johanna.hok@ki.se
Om kursen Naturläkemedel
Kurswebben - Naturläkemedel

Kurser inom anestesi och intensivvård

Sektionen för anestesi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi erbjuder utbildning inom sina ämnesområden.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård