Grund- och avancerad nivå

Utbildning på grund- och avancerad nivå på institutionen för fysiologi och farmakologi sker inom programutbildningar, samt genom fristående kurser.

Kurser inom fysiologi

Programkurser - fysiologi:

Den Friska Människan 2 - DFM2 (30 hp)
Läkarprogrammet termin 2. Kurskod: 2LK002
E-post kursansvarig: ellinor.kenne@ki.se

Fysiologi 1 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1, tema undersökning. Kurskod: 1FY015
E-post kursansvarig: elisabet.stener-victorin@ki.se

Fysiologi 2 för fysioterapeutprogrammet (7,5 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 1. Kurskod: 1FY014
E-post kursansvarig: stefano.gastaldello@ki.se

Fysiologi 4 för fysioterapeutprogrammet (3 hp)
Fysioterapeutprogrammet termin 2. Kurskod: 1 FY022
E-post kursansvarig: anna.feldreich@ki.se

Fysiologi (13 hp)
Biomedicinprogrammet, termin 4. Kursen ges på vårtermin. Kurskod: 1BI046
E-post kursansvarig: johanna.lanner@ki.s

Organsystemens struktur och funktion - OSOF (26.5 hp)
Tandläkarprogrammet T2. Kursen ges vårtermin. Kurskod: 2TL052.
Kursansvarig - Institutionen för neurovetenskap, e-post: bjorn.meister@ki.se
E-post kursansvarig för fysiologiämnena: jessica.norrbom@ki.se

Allmän anatomi och fysiologi för optikerprogrammet T1 (9 hp)
Kurskod: 1OP067
E-post kursansvarig för fysiologiämnena: jessica.norrbom@ki.se

Idrottsmedicin/Sports medicine (7,5 hp)
Valbar kurs inom läkarprogrammet. Kurskod: 2LK022
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se

Fristående kurser - fysiologi:

Människans fysiologi - fristående kurs (30 hp)
Kursen ges endast hösttermin. Kurskod: 1QA052
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se

Fysiologi - en introduktion (7,5 hp)
Kursen ges endast vårterminen. Kurskod: 1QA049
E-post kursansvarig: jessica.norrbom@ki.se

Kurser inom farmakologi

Programkurser - farmakologi:

Farmakologi i kurserna DSM 1 och DSM 2, läkarprogrammet (termin 3 och termin 4)
Kursen ges vår- och hösttermin. Kurskoderna DSM1: 2LK144, DSM2: 2LK069
E-post kursansvarig DSM 1: duarte.ferreira@ki.se
E-post kursansvarig DSM 2: kent.jardemark@ki.se

Farmakologi - grundkurs (5 hp) för tandläkarprogrammet (termin 2)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL054
E-post kursansvarig: anna.feldreich@ki.se

Klinisk farmakologi (3 hp) för tandläkarprogrammet (termin 9). Kursen ges sista gången HT21
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 2TL033. 
E-post kursansvarig: anna.feldreich@ki.se

Farmakologi med toxikologi (10 hp) för biomedicinarprogrammet (termin 4)
Kursen ges på vårterminen. Kurskod: 1BI045. Kursen ges på engelska / The course is in English
E-post kursansvarig: duarte.ferreira@ki.se

Farmakologi (3 hp) för optikerprogrammet (termin 3)
Kursen ges på höstterminen. Kurskod: 1OP016
E-post kursansvarig: helin.norberg@ki.se

Naturläkemedel och komplementärmedicin: Användning, evidens och förhållningssätt 7,5 hp
Valbar kurs inom läkarprogrammet. Kurskod: 2LK145
E-post kursansvarig: johanna.hok@ki.se

Fristående kurser - farmakologi:

Farmakologi (15 hp)
Kursen ges vårtermin. Kurskod: 1QA047
E-post kursansvarig: lilly.schwieler@ki.se

Naturläkemedel (7,5 hp)
Kursen ges endast vårterminen
Kurskod: 1QA053
E-post kursansvarig: johanna.hok@ki.se

Integrerad deltentamen (4,5 hp)
Kurskod: 2LK010
E-post kursansvarig: daniel.c.andersson@ki.se

Kurser inom anestesi och intensivvård

Sektionen för anestesi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi erbjuder utbildning inom sina ämnesområden.

Läs mer om utbildning inom anestesi och intensivvård