Organisation - FyFa

Organisation och ledning vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).

Ledningsgruppen

Profile image

Sophie Erhardt

Prefekt, Professor
Profile image

Anna Krook

Viceprefekt, Professor
+46852487824
Profile image

Jon Lundberg

Viceprefekt, Professor
+46852487952
Profile image

Lars I Eriksson

Viceprefekt, Professor och överläkare
Profile image

Kent Jardemark

Universitetslektor

Kristina Ösund

Administrativ chef
Profile image

Gunnar Schulte

Professor

Utbildning

Profile image

Kent Jardemark

Studierektor för forskarutbildning i fysiologi & farmakologi, Forskargruppsledare
Profile image

Duarte Ferreira

Kursansvarig samt biträdande lektor, studierektor för grundutbildning farmakologi
Profile image

Ellinor Kenne

Biträdande lektor, studierektor för grundutbildning fysiologi
Profile image

Eddie Weitzberg

Studierektor för utbildning i anestesiologi och intensivvård, Professor
Illustration av FyFas Organisationsschema
Organisationsschema FyFa
EP
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-08-18