Tema: Våra vänner bakterierna

För inte så länge sedan trodde de flesta – även läkare och experter – att bakterier, svampar och virus i huvudsak var något oönskat som bara ställde till problem och orsakade sjukdom. Numera vet vi bättre. Kunskapen om mikrobernas roll för vår utveckling och hälsa har exploderat under det senaste decenniet.

Center för translationell mikrobiomforskning

Se en film om arbetet och människorna inom Center för translationell mikrobiomforskning (CTMR) vid SciLifeLab och Karolinska Institutet. Centret är ett samarbete med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals.