Skicka prov till KI Biobank

Packa provet rätt

Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas. Det är du som packar provet som har ansvar för att provmaterial inte läcker ut under transporten. Följ Folkhälsomyndighetens anvisningar om hur du packar provet rätt.

Skicka/leverera prov

Telefon: 08-524 823 77
E-post: biobank-lab@ki.se
Adress: Prov med post:
KI Biobank
MEB, Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

Prov med bud:
KI Biobank, plan 4
MEB, Karolinska Institutet
Nobelsväg 12A
171 77 Stockholm

Öppettider

Mån - fre 8.00 - 16.30

Prov