SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom data-driven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för data-driven forskning:

  • cell- och molekylärbiologi
  • evolution och biologisk mångfald
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • smittspridning och infektionsbiologi

Rekryteringar av DDLS Fellows

Till programmet kommer 39 framstående unga gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin.

Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna - varav KI är ett  - och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år som DDLS fellow, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader.

DDLS Fellows kommer att rekryteras till de fyra strategiska forskningsområdena i två omgångar - 2021 och 2024. Läs mer om rekryteringar av DDLS Fellows

DDLS Data Science Node inom precisionsmedicin och diagnostic

Precisionsmedicin och diagnostik är ett snabbt växande område där stora datamängder analyseras för att stödja processen att bestämma behandling för varje individuell patient. KI är värd för en datanod inom precisionsmedicin och diagnostik inom det nationella DDLS-programmet och kopplad till SciLifeLab:s dataplattform. KI bygger datanoden för att vara i spetsen på världsomspännande utveckling av precisionsmedicin och diagnostik där team med olika kompetenser samverkar för bättre vård för varje patient.

Vi söker nu bioinformatiker, en data steward, en dataingenjör och en systemutvecklare för en datanod inom precisionsmedicin och diagnostik.

Sök innan 2023-01-16:

Ytterligare information:


Kontakt

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261
AF
Innehållsgranskare:
2022-12-12