SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom data-driven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för data-driven forskning:

  • cell- och molekylärbiologi
  • evolution och biologisk mångfald
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • smittspridning och infektionsbiologi

DDLS Fellows-programmet

Det nationella DDLS-programmet inkluderar rekrytering av sammanlagt 39 Fellows, varav fyra Fellows ska rekryteras till KI. Två Fellows har nyligen tillsatts och nu utlyses ytterligare två tjänster. Mer information om programmet

Sök senast 15 oktober 2023

DDLS Fellow inom precisionsmedicin och diagnostik (biträdande lektor)

Länk till utlysningen
Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsa.


DDLS Fellow inom smittspridning och infektionsbiologi (biträdande lektor)

Länk till utlysningen
Datadriven smittspridning och infektionsbiologi omfattar forskning som kommer att förändra vår förståelse av patogener, deras interaktioner med värdorganismer och miljön, och hur de överförs i populationer. Vid Karolinska Institutet uppmanas ansökningar från kandidater med intresse av att utveckla datadrivna metoder inom området infektionsepidemiologi.

DDLS Data Science Node inom precisionsmedicin och diagnostic

Precisionsmedicin och diagnostik är ett snabbt växande område där stora datamängder analyseras för att stödja processen att bestämma behandling för varje individuell patient. KI är värd för en datanod inom precisionsmedicin och diagnostik inom det nationella DDLS-programmet och kopplad till SciLifeLab:s dataplattform. KI bygger datanoden för att vara i spetsen på världsomspännande utveckling av precisionsmedicin och diagnostik där team med olika kompetenser samverkar för bättre vård för varje patient.

Ytterligare information:


Kontakt

Adina Feldman

Vetenskaplig sekreterare
0852486261
AF
Innehållsgranskare:
2023-07-05