Innovation ger giftfri arbetsmiljö

Flera hundra miljoner containrar fraktas varje år över världshaven. Men att öppna lasten kan vara farligt – var åttonde container som kommer till Sverige har halter av kemiska ämnen i luften som överskrider gränsvärdet för arbetsmiljön, visar forskning från Karolinska Institutet.

Bild av ett lastfartyg från över.
Var åttonde container kan vara farlig att öppna om den inte förventileras. Foto: Getty Images

Text: Ola Danielsson, först publicerad i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 4/2020.

Det rör sig om olika kemikalier som kan ha använts i tillverkningsprocesser, tillförts mot skadedjur eller bildats genom naturlig nedbrytning av delar av lasten.  Flera av ämnena är klassade som cancerframkallande.

– De arbetare som lastar ur containrarna är oftast helt ovetande om riskerna, säger Gunnar Johanson, professor i toxikologi och riskbedömning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, en av de forskare som efter ett antal förgiftningsfall började kartlägga problemet.

Nu har han tillsammans med kollegan Urban Svedberg, forskare vid samma institution, utvecklat ett sätt att rena luften innan containern öppnas. En sugplatta placeras över ventilen vid ett av containerns hörn och gaserna sugs ut genom en slang. Efter en timmes förventilering har de skadliga gaserna minskat med 90 procent, visar forskarnas fältstudier.

– Det här är vårt sätt att ta vår forskning vidare till en preventiv åtgärd som kan göra skillnad för människors hälsa, säger Gunnar Johanson.

Forskarna säljer nu sin innovation via ett företag och bland kunderna finns Tullverket och Livsmedelsverket.

Källa: International Journal of Hygiene and Environmental Health, september 2020

För dig som vill veta mer om kemikalier