Medicinvetarna #90: Mår unga allt sämre?

Ibland får man intrycket att dagens unga mår sämre än någonsin psykiskt. Diagnoserna ökar och i medier tecknas ofta en mörk bild. Men forskaren och psykiatern Kyriaki Kosidou håller bara delvis med och menar att bilden är mer komplicerad än så. Avsnittet publicerades 23 mars 2022.

Kyriaki Kosidou
Kyriaki Kosidou Foto: Anna Svensson

Kyriaki Kosidou är forskare och psykiater knuten till institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Hon arbetar som enhetschef vid Region Stockholms centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

Kyriaki Kosidou har intresserat sig för, och forskat om, olika aspekter av psykisk ohälsa hos framför allt unga, och hon vill nyansera diskussionen om ungas psykiska mående och det ökande antalet unga som får en diagnos. Hon pekar på att många unga faktiskt mår psykiskt bra, samtidigt som det finns grupper och individer som idag inte får det stöd som de skulle behöva.

I avsnittet svarar även forskaren Emilia Hagman, forskare knuten till institutionen för klinisk vetenskap, teknik och intervention vid Karolinska Institutet, på en lyssnarfråga om huruvida det finns ett samband mellan depression och fetma hos unga. 

Andreas Andersson
2023-11-22