Medicinvetarna #71: Kan ALS botas?

ALS är en ovanlig men dödlig sjukdom som fått mycket uppmärksamhet på senare år, inte inte minst beroende på att flera välkända personer drabbats. Överläkaren och docenten Caroline Ingre har ägnat sig åt ALS under många år, och hon är hoppfull om att det ska komma verksamma läkemedel mot ALS. Avsnittet publicerades 30 juni 2021.

Caroline Ingre
Caroline Ingre Foto: Andreas Andersson

ALS eller amyotrofisk lateral skleros som förkortningen står för är en mycket ovanlig, men dödlig nervsjukdom som innebär att nerverna som kontrollerar musklerna, de så kallade motorneuronen, bryts ned och dör. Den drabbade förlorar gradvis kontrollen över sina muskler och blir efter en tid förlamad för att sedan avlida.

Det stora skillnader mellan olika patienter mellan hur snabbt förloppet är, och också när i livet som sjukdomen debuterar. Caroline Ingre är överläkare och ansvarig för ALS-verksamheten på Karolinska universitetssjukhuset; samt gruppledare för ALS-forskningen på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I avsnittet berättar hon om forskningsläget kring vilka som drabbas och när, och hur kunskapsläget är idag kring vad som orsakar ALS. Hon berättar också om det hoppfulla läget kring att få fram verksamma läkemedel mot ALS.

I avsnittet svarar också Neda Agahi, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Instituet på lyssnarfrågan: Stämmer det att gruppen äldre dricker mer alkohol än tidigare?

Andreas Andersson
2023-11-22