Medicinvetarna #61: Covidrehab: Vad vet vi idag?

Ett drygt år in i coronapandemin står det allt mer klart att vissa drabbas av mycket långvariga följdsymtom. Malin Nygren-Bonnier är sjukgymnast och docent på Karolinska Institutet. I Medicinvetarna berättar hon om vad vi vet idag om rehabilitering för patienter som lever med långtidscovid. Publicerad 2 oktober 2021.

Docent Malin Nygren-Bonnier
Docent Malin Nygren-Bonnier Foto: Andras Andersson

Rapporterna om patienter som upplever mycket långvariga besvär efter covid-19-sjukdom har blivit allt fler under tiden som pandemin pågått. Det handlar om patienter som varit svårt sjuka och som behövt intensivvård på sjukhus, men också om personer som haft ett mildare akut förlopp och som söker vård först med de mycket segdragna symptomen.

Precis som SARS-cov-2 är ett nytt virus är sjukdomen och dess komplikationer nya för vetenskapen. Malin Nygren-Bonnier är docent i fysioterapi på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet och hon är en av de forsknings- och utvecklingsansvariga på Tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner vid Karolinska universitetssjukhuset. Under pandemiåret harMalin Nygren-Bonnier varit med och byggt upp en tvärprofessionell och multidisciplinär uppföljningsmottagning för patienter som har vårdats på sjukhus för covid-19 eller haft långvariga symtom. I Medicinvetarna berättar hon om forskningsläget just nu, och vad vi vet om rehabilitering för patienter som lever med långtidscovid.

I avsnittet pratar vi också med Mats Ek, överläkare och ordförande i Expertgrupp Läkemedel Psykisk Hälsa, om ifall det finns en koppling mellan vissa sömnmedel och Alzheimers sjukdom.

Mer om ämnet

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2023-11-13